Roční zúčtování záloh za rok 2017 - novela zákona o daních z příjmů a ostatní aktuality pro plátce daně

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl 22.01.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, povinnostmi plátců daně a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2017 a pro rok 2018, jak postupovat vůči FÚ. Dále je cílem semináře předat veškeré informace k tiskopisům, zejména k novému Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a poskytnutí kompletních informací ohledně aktuálních změn týkajících se závislé činnosti.

Program semináře:

První část

 • Nejdůležitější změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od roku 2018 a současně pro rok 2017, které ovlivňují roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2017
 • Novely zákona o daních z příjmů – zejména zákon č. 170/2017 Sb., změny týkající se rozšíření příjmů pro srážkovou daň (§ 6 odst. 4 zákona), u příjmů od daně osvobozených, upřesnění u invalidity včetně ZTP/P a zejména změny u prohlášení k dani - elektronizace)
 • Školkovné a daňové zvýhodnění za 2017 a pro 2018
  • Školkovné – výklad pro roční zúčtování za rok 2017 a změny pro rok 2018
  • Daňové zvýhodnění – zvýšené sazby na druhé a třetí dítě pro rok 2017 a správná aplikace při ročním zúčtování za rok 2017, zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě od roku 2018
  • Řešení jednotlivých případů (střídavá péče, rodiče před rozvodem, společně hospodařící domácnost apod.). Upřesnění a změny u soustavné přípravy na budoucí povolání (zejména u vysokoškoláků)
 • Tiskopisy pro závislou činnost – zejména nové Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2018 (zjednodušení tiskopisu) včetně možnosti podepisovat elektronicky na základě vnitřního zabezpečení zaměstnavatele – výklad jak správně použít tiskopis včetně vzorových příkladů, použití dosavadních tiskopisů, dále pro rok 2018 nové potvrzení k zálohové dani – upřesnění příjmů zahrnovaných na toto potvrzení a nové potvrzení pro srážkovou daň (rozšíření množiny příjmů, nově zahrnutí i povinného pojistného u některých příjmů), upřesnění u Přílohy č. 2 Vyúčtování – nerezidenti ČR, jak správně použít žádosti o daňové bonusy (správná aplikace § 35d odst. 5 a 9 zákona o daních z příjmů) a zopakování použití ostatních tiskopisů pro závislou činnost zejména Vyúčtování k zálohové a srážkové dani.

Druhá část

 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2017
  • Zopakování základních principů pro roční zúčtování, kdy na daňové přiznání
  • Dodatečný podpis Prohlášení k dani – opakující se chyby
  • Srážková daň (kdy do ročního zúčtování a kdy na daňové přiznání)
  • Jak správně aplikovat solidární zvýšení daně u 38ha zákona
  • Slevy na dani a nezdanitelné části základu daně (zaměření na změny pro roční zúčtování za rok 2017 – zejména školkovné, změna u § 15 odst. 1 – bezúplatná plnění, změny u § 15 odst. 3 – spotřebitelské úvěry, § 15 odst. 5 a 6 – zvýšené částky pro odpočet) 
  • Opravy chyb podle § 38i zákona – správná aplikace a kdy použít oznamovací povinnost vůči FÚ
  • Povinnosti plátců daně ve vztahu k FÚ (plná elektronizace, jak správně podat a vyplnit vyúčtování (včetně podání za části zdaňovacích období – upozornění v souvislosti s § 240c odst. 4 DŘ)
  • Mzdový list
 • Seznámení s dalšími aktualitami a výkladovými stanovisky
 • Dotazy a diskuse