Elektronická evidence tržeb pro podnikatele

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl 21.02.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zavedl nové povinnosti při evidování „hotovostních“ plateb, a aktuálními metodickými pokyny vydanými v souvislosti s aplikací tohoto zákona. Svým zaměřením je seminář vhodný pro všechny, kteří v rámci své podnikatelské činnosti inkasují v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a chtějí se na evidování tržeb řádně připravit. Seminář je veden spíše optikou poplatníka a předmětem výkladu nejsou technické aspekty fungování systému.

Program semináře:

 • Základní principy systému elektronické evidence tržeb (tzv. EET)
 • Právní a metodický rámec
 • Vymezení evidované tržby (kdo a jaké tržby je povinen evidovat)
 • Zatřídění do jednotlivých fází
 • Evidence tržeb v případě minoritních (doplňkových) činností
 • Tržby vyloučené z evidování
 • Režimy evidování tržeb (běžný a zjednodušený režim), doba odezvy
 • Řešení situací při evidenci tržeb (výpadek internetového spojení,  porucha tisku, nefunkční pokladna apod.) a kódy generované při evidenci tržeb
 • Provádění storna a opravy evidované tržby
 • Evidence tržeb přijímaných prostřednictvím dopravců
 • Autentizační údaje a postup pro jejich získání
 • Webová aplikace Elektronická evidence tržeb
 • Certifikát pro evidenci tržeb
 • Základní povinnosti poplatníka při evidování tržeb
 • Údaje zasílané na server finanční správy
 • Údaje uváděné na účtence
 • Závazné posouzení v oblasti evidence tržeb
 • Kontrolní pravomoci při evidenci tržeb, kontrolní nákupy
 • Přestupky na úseku elektronické evidence tržeb a sankce ukládané za jejich spáchání, opatření k vynucení nápravy
 • Zákon o evidenci tržeb z pohledu zákazníka
 • Účtenkovka – účtenková loterie
 • Sleva na dani na evidenci tržeb