CzechPOINT@office a základní registry

CzechPOINT@office a základní registry INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/czechpointoffice-a-zakladni-registry-1022
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  03.12.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/czechpointoffice-a-zakladni-registry-1022
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Bc. Karolína Kofroňová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený výkon státní správy na úseku evidence obyvatel ohlašovnami a obecními úřady s rozšířenou působností a vazbou této agendy na základní registry.

Cílovou skupinou jsou zejména úředníci zařazení do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníci odborů vnitřních věcí obcí a měst.

Program semináře:

 • Přehled právních předpisů souvisejících s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy na úseku evidence obyvatel
  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech v platném znění
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů v platném znění
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • Základní registry a vazby na agendový informační systém evidence obyvatel
  • Přehled základních registrů, obecné pojmy - referenční údaje, agendové informační systémy a jejich správci, editoři údajů, využívání údajů, poskytování údajů subjektům údajů
  • Registr obyvatel – údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel
  • Registr územní identifikace – údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel a vazby na registr obyvatel
 • Aktuální stav legislativy související s evidencí obyvatel
  • Koncepce evidence obyvatel, údaje vedené v systému evidence obyvatel, zapisovatelé údajů, uživatelé údajů, správce systému, kontrola a zajištění správnosti údajů
  • Poskytování údajů – podle zákona o evidenci obyvatel, podle zvláštních zákonů
 • Plnění úkolů v agendě evidence obyvatel – trvalý pobyt
  • Zápis adresy trvalého pobytu ze zákona
  • Ohlášení změny trvalého pobytu – povinnosti občana, povinnosti ohlašovny
  • Ukončení trvalého pobytu – ohlášením občana, rozhodnutím ohlašovny z moci úřední, rozhodnutím ohlašovny na návrh
 • Czech Point – jednotlivé formuláře, chyby a jejich opravy
 • Zkušenosti a příklady z praxe, diskuzeVšechny termíny konání kurzu

 • 20.04.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 04.05.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 11.05.2021 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 09.09.2021 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 14.09.2021 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 23.09.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 05.10.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 09.11.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 11.11.2021 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 03.12.2021 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
19.4.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
20.4.
2021
Katastr nemovitostí v současné praxi
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
20.4.
2021
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
20.4.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
20.4.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
20.4.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
20.4.
2021
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
20.4.
2021
Online seminář: Nový stavební zákon - rekodifikace veřejného stavebního práva
EDUZONE-CZ     6 014 Kč s DPH
21.4.
2021
E-government a základní registry pro úředníky
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
22.4.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
22.4.
2021
Zákon o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
22.4.
2021
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
22.4.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
22.4.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
22.4.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
22.4.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
23.4.
2021
Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
27.4.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
27.4.
2021
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
27.4.
2021
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 232 termínů