Dotace (nejen) pro podnikatele Jak získat finance a jak o ně nepřijít

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl 27.02.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Manažerské dovednosti , Bytová oblast, SVJ

Název      Cena     
Programy zlepšování + DOE
Agentura Ámos     None  
kurz na míru
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacícm
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
19.3.
2018
Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
19.3.
2018
Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice
VOX   Praha   2 500 Kč 
19.3.
2018
MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE, MOTIVACE A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ - 2denní
STUDIO W   Praha   8 600 Kč 
19.3.
20.3.
2018
Mistr - úroveň III
GRADUA-CEGOS   Plzeň   15 972 Kč s DPH
19.3.
10.4.
2018
Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
19.3.
2018
Presentation Skills for Managers and Professionals
VOX   Praha   2 390 Kč 
19.3.
2018
Dokumentace systému managementu kvality
Agentura Ámos     None  
kurz na míru
Mýty v psychologii a personalistice
Motiv P s.r.o.   Brno   908 Kč s DPH
20.3.
2018
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
20.3.
2018
Neplatnost a zdánlivost usnesení valné hromady
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
20.3.
2018
Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti
VOX   Praha   4 250 Kč 
20.3.
2018
Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka
VOX   Praha   6 590 Kč 
20.3.
21.3.
2018
Velká novela stavebního zákona – zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč 
20.3.
2018
Zákon o odpadech a zákon o obalech - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
20.3.
2018
ENNEA večery „SEN“
SHINE Leadership   Praha   847 Kč s DPH
21.3.
2018
Kvalita pro mistry v automotive
Agentura Ámos   Pardubice   4 800 Kč 
21.3.
22.3.
2018
Nástroje a techniky řízení projektů
VOX   Praha   6 590 Kč 
21.3.
22.3.
2018
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní
STUDIO W   Praha   6 400 Kč 
21.3.
22.3.
2018
  Stránka 1 z 37   Další
20 z 725 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Na konferenci Vám představíme možnosti, jak získat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU.

Nové programovací období 2014 – 2020 nabízí velmi zajímavé dotační příležitosti pro podniky různé velikosti a různé ekonomické činnosti a také pro žadatele z veřejné sféry.

Konference bude zaměřena primárně na podnikatelský sektor a na představení možností získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Dalším z cílů konference bude rovněž představit zajímavé dotační možnosti také uchazečům z veřejného sektoru. Z jednotlivých operačních programů budou vybrány ty programy a jednotlivé prioritní osy, které se přímo vztahují k rozvoji podnikatelské činnosti a jsou také potenciálně zajímavé i pro neziskový sektor.

V rámci konference představíme současné výzvy, které jsou vhodné pro podání žádosti o dotaci, na konkrétních praktických příkladech vysvětlíme specifika podávání projektů, účastníky seznámíme s celým dotačním cyklem (podání, realizace a ukončení projektu) a zdůrazníme důležité výzvy, které budou v nejbližším období otevřeny.

Zaměříme se na představení nových výzev pro podnikatele – OPPIK, dále na programy z oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a stále více populární oblasti sociálního podnikání (sociální podniky). Představeny budou dále projekty na podporu slaďování rodinného a soukromého života - podpora předškolních zařízení - na příkladu tzv. dětských skupin.

Jako další bod konference budou vysvětleny nejčastější chyby při podávání projektů a realizaci výběrových řízení a jejich předcházení. Dále se účastníci dozví, jak funguje systém výběrových řízení na příkladu OPPIK nebo na dalších konkrétních příkladech z realizace projektů a představíme administrativní část realizace projektu (včetně monitoringu a případných kontrol ze strany poskytovatele dotace).

Konference je určená pro

malé, střední a velké podniky, neziskové organizace, státní i veřejný sektor.