Fond kulturních a sociálních potřeb v roce 2018 • správná tvorba a použití

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl 16.03.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2018
VOX   Praha   1 790 Kč 
16.5.
2018

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro:příspěvkové organizace územně samosprávných celků, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, územně samosprávné celky (obce, města), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, i podnikatelské subjekty a neziskové organizace. Cílem semináře je objasnit aktuální otázky tvorby, použití a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb, resp. i sociálním fondem, v návaznosti na platnou legislativu. Seminář informuje o vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů) a aktuálních změnách.

 • Fond kulturních a sociálních potřeb • Sociální fondy
 • rozdíl mezi fondem kulturních a sociálních potřeb a sociálním fondem • základní právní předpisy
 • tvorba fondu • základní dokumenty a čerpání fondu
 • správné hospodaření s fondy
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy a aktuální informace o souvisejících právních předpisech
 • Hospodaření s fondy • vazby na změny zákonů
 • tvorba fondu • zásady použití prostředků fondu a rozpočet
 • jednotlivá plnění z fondu (§ 4 – 14)
 • možnosti čerpání příspěvku • penzijní připojištění • doplňkové důchodové spoření a pojistné na soukromé životní pojištění
 • půjčky z fondu • sociální půjčky a výpomoci
 • dary
 • příspěvky na rekreaci • vitaminy • očkování
 • stravování
 • a další plnění…
 • spolupráce s odborovými organizacemi
 • příklady z praxe
 • diskuze • odpovědi na dotazy