Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a elektronické ohlašování do ISPOP

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl 19.04.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Elektrotechnika, Energetika , Chemický průmysl , BOZP

Název      Cena     
Integrovaný systém managementu s využitím ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 jednoduše  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
30.5.
2018
Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - kurz
GRADUA-CEGOS   Praha   10 406 Kč s DPH
4.6.
7.6.
2018
Nakládání s chemickými látkami  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
5.6.
2018
Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - jednodenní seminář
GRADUA-CEGOS   Praha   2 662 Kč s DPH
7.6.
2018
GDPR ve vztahu k podnikové ekologii
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
11.6.
2018
Ochrana ovzduší a legislativní povinnosti podnikového ekologa
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
12.6.
2018
GDPR ve vztahu k systému managementu kvality - zkušenosti z praxe
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
13.6.
2018
Energetický audit nebo normu ISO 50001? Jak dál po dvou letech?
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
18.6.
2018
Vodní hospodářství v podniku  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
19.6.
2018
Ochrana osobních údajů podle nařízení GDPR z pohledu BOZP
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
19.6.
2018
Systém školení řidičů a obsluh manipulačních vozíků  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
20.6.
2018
Interní auditor OHSAS a BOZP
Agentura Ámos   Pardubice   4 900 Kč 
21.6.
22.6.
2018
Školení BOZP
Motiv P s.r.o.     33 Kč s DPH
e-learning
Pracovní úrazy z pohledu prevence
Agentura Ámos     None  
kurz na míru
Provoz strojních zařízení - praktický pohled
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
17.9.
2018
Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP
GRADUA-CEGOS   Praha   10 406 Kč s DPH
17.9.
20.9.
2018
Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - kurz
GRADUA-CEGOS   Praha   24 200 Kč s DPH
1.10.
7.12.
2018
Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
10.10.
2018
Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí
GRADUA-CEGOS   Praha   7 623 Kč s DPH
15.10.
17.10.
2018
Ocelové konstrukce - provoz, kontroly a údržba
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
15.10.
2018
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 29 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Velká změna v ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 2. 5. 2018. Seminář určený pro odesílatele nebezpečného odpadu, na které se vztahuje povinnost podle § 40, odst. 8 zákona o odpadech.

Velká změna v ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 2. 5. 2018.
Seminář určený pro odesílatele nebezpečného odpadu, na které se vztahuje povinnost podle § 40, odst. 8, zákona o odpadech.

Cíl semináře:

Seznámit účastníky s novým systémem elektronické přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a přiblížit jim postupy při vyplňování ohlašovacích listů a při elektronickém ohlašování přepravy NO do ISPOP.
Posluchači se dozví, jak si udržet kontrolu nad svými daty v systému, i když přenesou své povinnosti na oprávněnou osobu.
Naučí se nový systém ovládat a dát si pozor na možná úskalí.
To vše v souvislosti s legislativními povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech s ohlašováním přepravy nebezpečných odpadů.

Obsah semináře:

  • Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 2. 5. 2018 (systém SEPNO)
  • Legislativní předpisy a povinnosti
  • Požadavky na elektronický systém pro ohlašování přepravy NO, způsob přihlášení
  • Způsob vyplňování ohlašovacích listů, význam jednotlivých položek také ve vazbě na evidenci odpadů
  • Evidenční a ohlašovací listy – rozdíly v procesech ohlašování, porovnání evidence v elektronické a papírové podobě v souvislosti s platnou legislativou
  • Práce s daty a možné opravy záznamů v souvislosti se zákonnými lhůtami
  • Možná úskalí při ohlašování a tvorbě evidence
  • Sankce