Změny v personální a mzdové oblasti 2018

Změny v personální a mzdové oblasti 2018 Anag, spol. s r.o http://www.anag.cz/zmeny-v-personalni-a-mzdove-oblasti-2018/pS60.13945/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  27.01.2018   
Popis termínu: 9.00 - 15.00
Cena bez DPH: 2 140 Kč http://www.anag.cz/zmeny-v-personalni-a-mzdove-oblasti-2018/pS60.13945/
Popis ceny: 2590.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: KŘÍŽEK Zdeněk
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít aktuální informace


Cíl semináře: získat aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. • změny v pracovním právu

 • změny v oblasti Zákoníku práce

 • změny v pracovnělékařských službách

 • nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 • pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy • daň ze závislé činnosti • daňový bonus • zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ

 • srážky ze mzdy, platu nebo odměn 2018

 • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 Zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2017 a 2018 – porovnání • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu • ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného • výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2018 • určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • celá řada ukázek výpočtů srážek

 • zdravotní pojištění 2018

 • kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2018 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu • odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel • osoba samostatně výdělečně činná • osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategoriií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie

 • pojistné na sociální zabezpečení 2018

 • maximální vyměřovací základ – zrušení • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018 • výše sazeb pojistného v roce 2018 • sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále • pravděpodobná výše pojistného • dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018 • dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

 • náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 2018

 • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2018 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol

 • nemocenské pojištění 2018 • změny od 1.2.2018

 • komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 – porovnání • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek • nová dávka „otcovská dovolená“ • rozhodné období v roce 2018 • kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení

 • důchodové pojištění • zásadní změny 2018

 • podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018 - porovnání

 • daň ze závislé činnosti • zásadní změny 2018

 • nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 2018 • další změny v daňové oblasti • říprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění • uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor …..,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn

 • zákon o zaměstnanosti • změny v roce 2017 a 2018

 • nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání • připravované změny v Zákoně o zaměstnanosti • Zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání • další změny

 • další informace pro rok 2018

 • zákon o inspekci práce • vyhláška o výši stravného pro rok 2018 • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy

 • diskuze • odpovědi na dotazy


 
Kurz je zařazen v sekcích

Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za zdaňovací období 2017
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
23.1.
2018
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
23.1.
2018
Ochrana osobních údajů a GDPR • nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
24.1.
2018
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2018 - podrobný výklad
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
24.1.
2018
Roční zúčtování mezd za rok 2017, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1.1.2018
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 600 Kč s DPH
24.1.
2018
Zákoník práce, související předpisy a právní úprava pracovnělékařských služeb 2018
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč s DPH
24.1.
2018
Zdravotní pojištění 2018 • podrobná analýza změn k 1. 1. 2018 • příklady z praxe • zajímavosti
ANAG   Hradec Králové   1 636 Kč 
24.1.
2018
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018
ANAG   Praha   2 140 Kč 
24.1.
2018
Crisis Communications
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Ochrana osobních údajů a GDPR • nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů
ANAG   Zlín   1 636 Kč 
25.1.
2018
Ochrana osobních údajů zaměstnanců ve světle GDPR
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 100 Kč s DPH
25.1.
2018
SRÁŽKY ZE MZDY
STUDIO W   Praha   2 300 Kč 
25.1.
2018
Zákoník práce v roce 2018 • související věcné změny s dopady do pracovního práva v oblastech zaměstnanosti, inspekce práce, nemocenského pojištění a poskytování PLS
ANAG   Praha   2 058 Kč 
25.1.
2018
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018 • ucelený přehled o změnách
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
25.1.
2018
Změny ve mzdovém účetnictví 2018 • výklad a praktické příklady
ANAG   Ostrava   1 636 Kč 
25.1.
2018
Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění v roce 2018 • přehled zásadních změn od 1. 1. 2018
ANAG   Brno   1 636 Kč 
26.1.
2018
Plnění povinného podílu za rok 2017
ANAG   Praha   1 975 Kč 
26.1.
2018
Pracovní právo, zákoník práce a související předpisy - změny 2017/2018
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 700 Kč s DPH
26.1.
2018
Roční zúčtování mezd za rok 2017, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1.1.2018
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 600 Kč s DPH
26.1.
2018
Změny v personální a mzdové oblasti 2018
ANAG   České Budějovice   1 893 Kč 
26.1.
2018
  Stránka 1 z 28   Další
20 z 546 termínů