Finanční analýza pro účetní – buďte partnerem managementu firmy

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Eduzone, s.r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
13.6.
2019
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu
VOX   Praha   2 790 Kč 
20.6.
2019
Účetní závěrka za rok 2019 včetně finanční analýzy
VOX   Praha   2 690 Kč 
20.1.
2020

3 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

O výsledky finanční analýzy se zajímá management společnosti, ale také akcionáři, banky, obchodní partneři či potenciální investoři. Jelikož zdrojem dat pro finanční analýzu jsou především informace z finančního účetnictví, postavení účetních specialistů při poskytování kvalitních informací pro manažerská rozhodování nabývá na významu.

Cíl semináře

Hlavním přínosem tohoto kurzu je umožnit účetním poskytnout kvalitní informace podstatné pro management firmy s použitím efektivního nástroje finanční analýzy. Na školení získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými ekonomickými a finančními manažery. Naučíme vás vidět ve výkazech silné a slabé stránky ekonomiky firmy. Získáte praktické dovednosti, jak předávat informace, které z účetnictví zajímají manažery a co z nich potřebují vyčíst. Zvládnete jednoduchou metodiku finanční analýzy s využitím informací z účetní závěrky existujícího subjektu na příkladu obchodní a výrobní firmy.

Komu je seminář určen

Seminář je určen účetním specialistům účtujícím podle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. Ať už máte zkušenosti s finanční analýzou nebo se jí budete nově věnovat, přijďte si ověřit, zda v praxi využíváte nejvhodnější postup. Seminář je užitečný také aktivním účetním, kteří si chtějí stále udržovat svůj rozhled a zvyšovat svou přidanou hodnotu na trhu.

Program

Celodenní seminář 9:00 - 15:30 hod

  • Zdroje ekonomických dat – účetní výkazy a jejich provázanost pohledem manažera
  • Výsledky hospodaření v účetním a manažerském pojetí
  • Charakteristiky finančního zdraví firmy
  • Analýza likvidity na základě rozvahy
  • Analýza zadluženosti na základě rozvahy
  • Analýza aktivity na základě údajů z rozvahy a výsledovky
  • Analýza rentability na základě rozvahy, výsledovky a výkazu o peněžních tocích
  • Komplexní příklad vyhodnocení ekonomického zdraví firmy na základě rychlého testu bonity

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, oběd o 2 chodech a odpolední kávová přestávka.