Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl 16.03.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Správní a procesní právo

Název      Cena     
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
5.6.
2018

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Program:
Rozsah působnosti kontrolního řádu (okruh kontrolních orgánů a rozsah kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí)
Průběh kontroly
   - pověření ke kontrole,
   - zahájení kontroly,
   - práva a povinnosti kontrolujících,
   - protokol o kontrole a námitky proti němu,
   - ukončení kontroly a došetření,
   - správní delikty
Vztah kontrolního řádu ke správnímu řádu
Postupy správních orgánů navazující na výkon kontroly
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.