Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl 26.02.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
15.5.
2018

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:

Fúze – sloučení a splynutí
• Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne
   - Rozhodný den je stanoven na počátku procesu přípravy
   - Rozhodný den je stanoven na konci procesu, spojen s právními účinky
• Zobrazení přecenění jmění do účetnictví zanikající nebo nástupnické společnosti, daňové konsekvence, výpočet a zaúčtování odložené daně
• Vlastní kapitál nástupnické společnosti – možnosti jeho rozdělování v dalších letech, daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeceněním při fúzi
• Sloučení mateřské a dceřiné společnosti
   - sloučení bez znaleckého ocenění zanikající dceřiné společnosti
   - možnost přecenění zanikající dceřiné společnosti

Rozdělení – rozštěpení a odštěpení
• Rozdělení a rozdělení sloučením, povinnost ocenit jmění rozdělované společnosti
• Vhodné stanovení rozhodného dne
• Struktura vlastního kapitálu nové společnosti vzniklé rozdělením