Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl 16.03.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Hradec Králové   1 636 Kč 
19.3.
2018
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Ostrava   1 636 Kč 
20.3.
2018
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Praha   2 058 Kč 
6.4.
2018
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Praha   2 058 Kč 
9.4.
2018
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
13.4.
2018
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Zlín   1 636 Kč 
16.4.
2018
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Hradec Králové   1 636 Kč 
23.4.
2018
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Ostrava   1 636 Kč 
26.4.
2018
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Brno   1 636 Kč 
27.4.
2018
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Praha   2 058 Kč 
14.5.
2018
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
21.5.
2018
Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele
ANAG   Praha   2 058 Kč 
18.6.
2018

12 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: pracovníky personálních (HR) oddělení, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní, jednatele, členy představenstva, ředitele, manažery a firemní právníky


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nabude účinnosti dne 25. května 2018 a bude v České republice platit namísto dosavadního zákona o ochraně osobních údajů. GDPR je z pohledu zaměstnavatele potřeba věnovat zvláštní pozornost, jelikož jeho správný výklad se neobejde bez uvedení do souvislostí se zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti. Tento seminář se proto zaměřuje na pravidla o ochraně soukromí a osobních údajů zaměstnanců se zaměřením na vysvětlení toho, které postupy zaměstnavatele jsou podle GDPR bez dalšího přípustné, které jsou podmíněny souhlasem zaměstnance, a které není možné praktikovat, i kdyby k nim dal zaměstnanec souhlas. Program semináře může být aktualizován podle aktuálně vydaných stanovisek.


Podstatné články nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) z pohledu zaměstnavatele • základní zásady zpracování osobních údajů zaměstnanců

 • základní povinnosti zaměstnavatele jako správce osobních údajů

 • skutečně potřebují zaměstnavatelé pověřence pro ochranu osobních údajů?

 • základní práva zaměstnanců v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • hrozící sankce pro zaměstnavatele při porušení právních předpisů


Ochrana soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání • získávání informací o uchazečích o zaměstnání z profesních a sociálních sítí

 • životopisy uchazečů o zaměstnání a jejich archivace

 • vstupní dotazníky

 • kopírování dokladů obsahující osobní údaje (např. občanského průkazu)

 • zvláštní kategorie (citlivých) osobních údajů (výpis z rejstříku trestů, těhotenství, výsledek vstupní pracovnělékařské prohlídky)


Ochrana soukromí a osobních údajů současných zaměstnanců • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců (vč. osobních spisů)

 • označení zaměstnanců (vizitky, visačky, tabulky)

 • osobní údaje zaměstnance na webu zaměstnavatele

 • fotky zaměstnanců v marketingové propagaci zaměstnavatele

 • výplatní pásky zaměstnanců

 • rizika a souvislosti při práci zaměstnanců z domova (home office)

 • autorizace otisky prstů nebo očními duhovkami zaměstnanců

 • co můžeme a co musíme o zaměstnancích sdělit bance, exekutorovi, policii?


Monitorování zaměstnanců • služební e-mailové schránky zaměstnanců

 • internetový prohlížeč, telefon, VOIP a komunikační aplikace

 • GPS služebních automobilů

 • kamerové systémy na pracovišti

 • (ne)použitelnost těchto záznamů před soudem


Osobní údaje zaměstnanců po jejich odchodu ze zaměstnání • rozsah a doba dalšího zpracování osobních údajů

 • služební e-mailová schránka

 • dotazy zaměstnavatelů, u kterých se odchozí zaměstnanec uchází o nové zaměstnání


Závěrečná doporučení • právní, technický a softwarový audit zpracování osobních údajů zaměstnanců

 • revize smluvní dokumentace a vnitřních předpisů zaměstnavatele

 • nastavení procesů zabezpečujících ochranu osobních údajů zaměstnanců

 • příprava na případnou kontrolu státních dozorových orgánů


Diskuze • odpovědi na dotazy


!!! SEMINÁŘ UHRAĎTE V ROCE 2018 !!!