Zákon o daních z příjmů – pro začínající

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl 26.07.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Daň z příjmů právnických osob - aktuální problémy a změny 2018/2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč s DPH
17.12.
2018
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ v roce 2019
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
17.12.
2018
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2018/2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
18.12.
2018
Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví pro rok 2019
VOX   Praha   1 890 Kč 
19.12.
2018
Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví 2018/2019
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
19.12.
2018
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2018/2019
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
19.12.
2018
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2019
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
19.12.
2018
Daňové a účetní aktuality 2016
INTEGRA CENTRUM     800 Kč s DPH
e-learning
Zákon o daních příjmů fyzických osob a změny pro rok 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Aktuality v účetnictví a daních 2018–2019
VOX   Praha   2 590 Kč 
7.1.
2019
Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
8.1.
2019
Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2019, valutová pokladna, platební karty
VOX   Praha   2 190 Kč 
8.1.
2019
Změny předpisů pro ÚSC a p. o. v roce 2018 a pro rok 2019
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
8.1.
2019
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019
VOX   Praha   2 690 Kč 
10.1.
2019
Daňové a účetní aktuality 2018 a 2019
INTEGRA CENTRUM   Opava   1 800 Kč s DPH
14.1.
2019
Daňově uznatelné výdaje a jejich prokazování
TSM, spol. s r. o.   Ústí nad Labem   1 990 Kč s DPH
14.1.
2019
Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty tuzemské a zahraniční v roce 2019?
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
15.1.
2019
Změny předpisů pro ÚSC a p. o. v roce 2018 a pro rok 2019
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
15.1.
2019
Daňově uznatelné výdaje a jejich prokazování
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
16.1.
2019
Zdaňování příjmů zaměstnanců v roce 2018, příprava na roční zúčtování za rok 2018, změny pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Opava   1 800 Kč s DPH
16.1.
2019
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 112 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad zákona o daních z příjmů právnických osob: • stanovení základu daně, jeho úpravy a výpočet daňové povinnosti. Výsledek hospodaření: • základ daně před úpravou, • předmět daně z příjmů, • zdaňované výnosy, • daňové náklady. Položky zvyšující hospodářský výsledek: • částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy, • dodanění závazků 30 měsíců po lhůtě splatnosti, • nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity, • rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku (obecně problematika odpisování majetku, opravy a technické zhodnocení majetku), • bezúplatné příjmy. Položky snižující hospodářský výsledek: • příjmy, které nejsou předmětem daně, • příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů), • příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst.4 zákona o daních z příjmů. Základ daně – odčitatelné položky od základu daně: • uplatnění daňové ztráty z předchozích let, • náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje, • odpočet na odborné vzdělávání. Položky snižující základ daně: • odečet na dary, • snižující položka u veřejně prospěšných poplatníků. Slevy na dani. Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně. Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů.