Zákon o daních z příjmů – pro začínající

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Daňové a účetní aktuality 2016
INTEGRA CENTRUM     800 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady 2019
VOX   Praha   2 090 Kč 
25.3.
2019
Novinky v daních z příjmů 2019/2020
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
28.3.
2019
Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní včetně praktických příkladů
VOX   Praha   2 390 Kč 
3.4.
2019
Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled
VOX   Praha   2 590 Kč 
4.4.
2019
Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2019 • přehled změn v účetních a daňových předpisech
ANAG   Brno   1 727 Kč 
4.4.
2019
Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů 2019
Verlag Dashöfer   Praha   4 465 Kč s DPH
5.4.
2019
Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
8.4.
2019
Jak efektivně vyřešit převodní ceny při expanzi nebo přesvědčit zahraničního vlastníka, že vám nemůže účtovat cokoliv
VOX   Praha   2 490 Kč 
8.4.
2019
Daňově uznatelné a neuznatelné náklady
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč s DPH
10.4.
2019
Účetnictví, daně a rozpočty u příspěvkových organizací v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
11.4.
2019
Fakturace v roce 2019, práce s účetními a daňovými doklady
VOX   Praha   2 290 Kč 
12.4.
2019
NEJČASTĚJŠÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ CHYBY
STUDIO W   Praha   2 904 Kč s DPH
12.4.
2019
Fakturace od A do Z v praxi roku 2019
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
15.4.
2019
Daňový balíček 2019 - změny daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč s DPH
16.4.
2019
Daňový balíček 2019 - změny daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
16.4.
2019
Fakturace od A do Z v praxi roku 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
16.4.
2019
Cestovní náhrady v roce 2019
EDUZONE-CZ   Praha   5 385 Kč s DPH
17.4.
2019
Daňový balíček 2019 - změny daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 800 Kč s DPH
17.4.
2019
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   7 139 Kč s DPH
18.4.
27.6.
2019
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 72 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad zákona o daních z příjmů právnických osob: • stanovení základu daně, jeho úpravy a výpočet daňové povinnosti. Výsledek hospodaření: • základ daně před úpravou, • předmět daně z příjmů, • zdaňované výnosy, • daňové náklady. Položky zvyšující hospodářský výsledek: • částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy, • dodanění závazků 30 měsíců po lhůtě splatnosti, • nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity, • rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku (obecně problematika odpisování majetku, opravy a technické zhodnocení majetku), • bezúplatné příjmy. Položky snižující hospodářský výsledek: • příjmy, které nejsou předmětem daně, • příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů), • příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst.4 zákona o daních z příjmů. Základ daně – odčitatelné položky od základu daně: • uplatnění daňové ztráty z předchozích let, • náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje, • odpočet na odborné vzdělávání. Položky snižující základ daně: • odečet na dary, • snižující položka u veřejně prospěšných poplatníků. Slevy na dani. Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně. Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů.