Zákon o daních z příjmů – pro začínající

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl 26.07.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
27.9.
2018
ÚČTOVÁNÍ O MAJETKU pro mírně pokročilé - 3denní
STUDIO W   Praha   5 900 Kč 
27.9.
14.11.
2018
Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené daňové povinnosti
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
2.10.
2018
Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené daňové povinnosti
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
4.10.
2018
Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní
VOX   Praha   2 090 Kč 
4.10.
2018
Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 a změny od roku 2018
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů 2018  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
8.10.
2018
Cestovní náhrady - jak postupovat při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty tuzemské a zahraniční v roce 2018?
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
8.10.
2018
Fakturace od A do Z v praxi roku 2018
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 600 Kč s DPH
8.10.
2018
Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené daňové povinnosti
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
9.10.
2018
Účetnictví pro nestátní neziskové organizace
VOX   Praha   4 500 Kč 
9.10.
11.10.
2018
Fakturace od A do Z v praxi roku 2018
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 600 Kč s DPH
10.10.
2018
Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví
VOX   Praha   2 790 Kč 
10.10.
2018
Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
11.10.
2018
Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2018, spojené daňové povinnosti
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
11.10.
2018
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
DLOUHODOBÝ MAJETEK - komplikované problémy v příkladech
STUDIO W   Praha   2 300 Kč 
15.10.
2018
Aktuální otázky zdaňování poplatníků DPPO v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč s DPH
16.10.
2018
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 100 Kč s DPH
17.10.
2018
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 600 Kč s DPH
17.10.
2018
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 124 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Výklad zákona o daních z příjmů právnických osob: • stanovení základu daně, jeho úpravy a výpočet daňové povinnosti. Výsledek hospodaření: • základ daně před úpravou, • předmět daně z příjmů, • zdaňované výnosy, • daňové náklady. Položky zvyšující hospodářský výsledek: • částky neoprávněně zkracující příjmy, nepeněžní příjmy, • dodanění závazků 30 měsíců po lhůtě splatnosti, • nedaňové náklady, náklady daňové přesahující zákonem stanovené limity, • rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy majetku (obecně problematika odpisování majetku, opravy a technické zhodnocení majetku), • bezúplatné příjmy. Položky snižující hospodářský výsledek: • příjmy, které nejsou předmětem daně, • příjmy od daně osvobozené (osvobození dividend, podílů na zisku, prodejů obchodních podílů), • příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst.4 zákona o daních z příjmů. Základ daně – odčitatelné položky od základu daně: • uplatnění daňové ztráty z předchozích let, • náklady vynaložené na realizaci výsledků výzkumu a vývoje, • odpočet na odborné vzdělávání. Položky snižující základ daně: • odečet na dary, • snižující položka u veřejně prospěšných poplatníků. Slevy na dani. Stanovení samostatného základu daně a výpočet samostatného základu daně. Poslední známá daňová povinnost a stanovení záloh na daň z příjmů.