Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl 25.05.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Odměna za práci, srážky ze mzdy, výplata mzdy
VOX   Praha   1 690 Kč 
17.9.
2018
Právní minimum pro daňové poradce
VOX   Praha   2 190 Kč 
26.9.
2018
Daňové minimum pro účetní
VOX   Praha   6 390 Kč 
3.10.
5.10.
2018
Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese
VOX   Praha   2 290 Kč 
12.10.
2018
Minimum celního deklaranta
VOX   Praha   7 790 Kč 
30.10.
2.11.
2018
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu
VOX   Praha   2 590 Kč 
5.11.
2018

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

• vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z hlediska daní a účetnictví, potřebných pro běžnou praxi obchodních společností (výsledek hospodaření, základní orientace v účetní osnově a sestavách účetní závěrky, účetní principy, náležitosti účetních dokladů, oběh dokladů a jejich archivace), • majetek, jeho evidence, odpisování a inventarizace (vysvětlení základních principů a postupů), • co je třeba vědět o evidování zásob (možnosti, skladové karty), • fakturace a související problémy, • náklady a výnosy (základní principy zachycení nákladů a výnosů v účetnictví, časové rozlišení, vybrané příklady daňových a nedaňových nákladů), • daň z příjmů (základní princip zdanění fyzických a právnických osob, rozdíl mezi účetním a daňovým výsledkem, povinnosti daňového subjektu), • DPH (základní pravidla aplikace daně, podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, postup při plněních ve vztahu k EU a zahraničí, splatnost DPH, daňové přiznání), • přehled dalších daní v ČR (stručné probrání jednotlivých daní a základních principů pro jejich aplikaci, zejména se zaměřením na základní povinnosti), • vztah se správcem daně (registrace, základní práva a povinnosti daňového subjektu, termíny podávání přiznání a hlášení, kontrola správce daně), • další vybrané problémové okruhy (povinnosti při hrazení zdravotního a sociálního pojištění, problematika zaměstnanců, cestovních náhrad).