Prezentační dovednosti

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností agentura Motiv P s.r.o. již proběhl 07.12.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Manažerské dovednosti , Komunikační dovednosti , Personální strategie a politika

Název      Cena     
Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet pracovní výkonnost a sociální vztahy
VOX   Praha   3 790 Kč 
19.12.
2018
Kaizen
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení
VOX   Praha   3 790 Kč 
14.1.
2019
Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům
VOX   Praha   7 990 Kč 
15.1.
16.1.
2019
Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě
VOX   Praha   3 790 Kč 
16.1.
2019
Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel
VOX   Praha   6 790 Kč 
17.1.
18.1.
2019
Švarcsystém a pseudoagenturní činnost - spolupráce s dodavateli
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
17.1.
2019
Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I.
Shine Leadership   Praha   16 940 Kč s DPH
21.1.
22.1.
2019
Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců
VOX   Praha   3 790 Kč 
22.1.
2019
Neverbální komunikace – a její verbální projevy
VOX   Praha   2 450 Kč 
22.1.
2019
Automatizace práce v MS Excel pomocí maker
VOX   Praha   6 590 Kč 
23.1.
24.1.
2019
Rychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma
VOX   Praha   8 990 Kč 
23.1.
24.1.
2019
DESATERO UŽITEČNÉ KOMUNIKACE
VOX   Praha   3 890 Kč 
24.1.
2019
Time management pro chronické prokrastinátory
VOX   Praha   3 790 Kč 
25.1.
2019
Jak najít zaměstnání
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací
VOX   Praha   6 990 Kč 
30.1.
31.1.
2019
Trénink paměti – využijte svůj mozek k vyšším výkonům
VOX   Praha   3 790 Kč 
4.2.
2019
Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint
VOX   Praha   3 690 Kč 
5.2.
2019
Úspěšná sebeprezentace a přirozený projev
VOX   Praha   4 590 Kč 
7.2.
2019
Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě
VOX   Praha   3 790 Kč 
11.2.
2019
  Stránka 1 z 9   Další
20 z 168 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Kurz se zaměřuje na umění prezentace a výstavbu mluveného projevu při různých příležitostech, například při poradách uvnitř firmy, ale i při neformálních setkání s kolegy apod. Účastníci si osvojí vnitřní principy prezentačních dovedností, struktury a dynamiky prezentace, zvládání nečekaných či náročných situací, kritického publika. Osvojí si též rytmus prezentace, prvky udržující pozornost, průběžnou diskusi, a řečnické otázky. Naučí se též pracovat s prostorem a pomůckami při prezentaci a zapojit pasivní posluchače. V průběhu celého školení je kladen důraz na praktické procvičení teoreticky získaných znalostí - účastníci prezentují a dostávají zpětnou vazbu jak od kolegů, tak i od lektora.