Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl 16.03.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 20 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   7 990 Kč 
17.3.
5.5.
2018
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 12 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
17.3.
19.5.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   7 990 Kč 
17.3.
19.5.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   7 990 Kč 
17.3.
19.5.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   7 990 Kč 
17.3.
19.5.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   7 990 Kč 
17.3.
19.5.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   9 990 Kč 
17.3.
2.6.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   9 990 Kč 
17.3.
2.6.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
17.3.
2.6.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Vyškov   9 990 Kč 
17.3.
2.6.
2018
DPH nejen pro začátečníky • ucelený výklad problematiky DPH • dvoudenní kurz 19. a 28. 3. 2018
ANAG   Olomouc   2 636 Kč 
19.3.
2018
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 - Úpravy výsledku hospodaření, stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti včetně praktických příkladů
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.3.
2018
Specialista na konsolidaci účetní závěrky podle českých předpisů a IFRS
Verlag Dashöfer   Praha   27 709 Kč s DPH
19.3.
9.4.
2018
Správné využití informací z účetních výkazů pro hodnocení finančního zdraví firmy - finanční analýza • praktická doporučení a všechny vzájemné souvislosti
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
19.3.
2018
Účetní a daňové doklady - fakturace 2018 aneb praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH
Verlag Dashöfer   Praha   4 102 Kč s DPH
19.3.
2018
Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů nestátní neziskové organizace (NNO) za rok 2017 a novinky v účetnictví a daních NNO pro rok 2018
VOX   Praha   2 145 Kč 
19.3.
2018
Aktuální problémy uplatňování DPH v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 600 Kč s DPH
20.3.
2018
Časté chyby v účetnictví a v daních
VOX   Praha   2 190 Kč 
20.3.
2018
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
20.3.
2018
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
20.3.
2018
  Stránka 1 z 31   Další
20 z 620 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Aktuálně k EET: 8/2018 – Nález Ústavního soudu z 12. 12. 2017. Nařízení vlády č. 376/2017 – bude platně do konce roku 2018. Aktuálně k dani z příjmů: Novela zákona o daních z příjmů – zákon č. 254/2017 Sb. Novela zákona o daních z příjmů – zákon 200/2017 Sb. o státní sociální podpoře. Nařízení vlády 286/2017 o minimální mzdě. Aktuálně k novele Insolvenčního zákona. Závěry KOOV a judikáty: KOOV 498/22.03.17 – Osvobození úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a otázka zdanění náhrady škody požadované po státu. KOOV 503/28.06.17 – Náklady na pronajaté zaměstnance v kontextu odčitatelné položky na výzkum a vývoj. KOOV 506/13.09.17 – Výplata podílu na zisku, který je odlišný od podílu na kapitálu obchodní společnosti. KOOV 502/13.05.17 – Přechod nemovitosti v rámci přeměny a její užívání původním vlastníkem po rozhodném dni. KOOV 513/15.11.17 – Prodej přes internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány a okamžik vzniku příjmu pro obchodníka s daňovou evidencí. KOOV 509/15.11.17 – Místo plnění a režim DPH u školení určených pro omezený okruh účastníků. Judikáty: Havarijní pojištění u pronájmu závodních vozidel a DPH – 2 Afs 345/2016-34 Registrace k DPH správcem daně není časově neomezená – 10 Afs 329/2016-55 Judikatura k § 136 odst. 2 DŘ - 4 Afs 68/2015-35, ze dne 15. 5. 2015 – 2 Afs 165/2016-26, ze dne 10. 11. 2016, 6 Afs 243/2016-25, ze dne 22. 12. 2016, 5 Af 12/2014-28, ze dne 7. 11. 2016. Rozsudek NSS 2Afs25/2015 – Formát a struktura elektronických podání. Daň z nabytí nemovitých věcí: Rozsudek NSS 4Afs 88/2017-35 – Daň z nabytí nemovité věci a DPH jako součást základu daně Ostatní: Vyhláška 463/2017 o sazbách základní náhrady za užívání silničních motorových vozidel, stravného a průměrných cen pohonných hmot. DAŇOVÝ BALÍČEK ZMĚN ANEB ZÁKON 170/2017 SB. K jednotlivým změnám DPFO – výběr: • vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci, • příjmy z úplatného převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích, • podmínka vážící se na uspokojení bytové potřeby, • změny v závislé činnosti, • rozšíření použití srážkové daně, • změny v zaměstnaneckých benefitech z pohledu zaměstnance počínaje 1. 1. 2018, • prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 38k ZDP. Společná ustanovení zákona o daních z příjmů: • odpisování technického zhodnocení majetku nájemcem či jiným uživatelem, • daňové odpisy u i podnájemce, • nájemce se fiktivně stává vlastníkem a podnájemce nájemcem, • dotkne se novela i „cese“ nájemní smlouvy na straně nájemců?, • ukončení podnájemního vztahu, • vyřazení původní stavby v rámci nové výstavby, • odpisování práva stavby, • odpisování nehmotného majetku. Daň z přidané hodnoty – aktuality nejen z daňového balíčku: • informace GFŘ o podvodech v oblasti DPH, • daňové doklady při vývozu zboží, • nové řešení mank a škod na krátkodobém a dlouhodobém majetku, • informace GFŘ k vyrovnání a úpravě odpočtu. Rozšíření trvalého režimu přenesení daňové povinnosti. Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017 Č. j. 64930/17/7100-20118-011073. Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty č. j.: 50489/17/7100-20118-203500. Dodatek k Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení. Novela Pokynu D – 29. Informace GFŘ o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží. Změny v účetnictví v roce 2018: Novely Vyhlášky č. 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví pro podnikatele vyhláškou 441/2017 ze dne 15. 12. 2017.