Automobil v daních

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví , Cla

Název      Cena     
Cestovní náhrady 2020
VOX   Praha   2 090 Kč 
13.12.
2019

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je poskytnout komplexní rozbor daňových pravidel a podmínek užívání automobilu v rámci podnikání fyzických nebo právnických osob v podmínkách roku 2019, a to z pohledu daní z příjmů, DPH, silniční daně nebo při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům za použití automobilu.
Seminář je určen pro:

Seminář je vhodný zejména pro účetní, ekonomy, daňové poradce a další osoby využívající v rámci svého podnikání nebo jiné zdaňované činnosti automobil, a to ať již vlastní, vypůjčený, najatý nebo užívaný na základě finančního leasingu.

Obsah semináře:
  • automobil jako hmotný majetek daňově odpisovaný (vstupní cena, postup při odpisování, TZ a další souvislosti)
  • automobil v nájmu nebo užívaný na základě finančního leasing (odlišení nájmu a finančního leasingu, definice finančního leasingu, nutné podmínky pro uznatelnost nákladů, předčasné ukončení leasingu včetně cese leasingu)
  • náklady na provoz automobilu (při použití podnikající fyzickou osobou i pro soukromou potřebu, uplatnění paušálních výdajů vč. promítnutí do přiznání)
  • automobil a DPH (možnosti odpočtu DPH při pořízení automobilu, postup při použití automobilu pro účely nesouvisející s ekonomickou činností a další)
  • automobil a daň silniční (principy zdanění, základní povinnosti poplatníka daně silniční)
  • automobil z pohledu cestovních náhrad (použití soukromého vozidla zaměstnance nebo vozidla nevloženého do obchodního majetku pro účely podnikání, možnosti z pohledu daňových nákladů, aktuální výše a způsob určení cestovních náhrad)
  • automobil jako zaměstnanecký benefit (poskytnutí vozidla k soukromým i služebním účelům zaměstnance) – postup z hlediska daní z příjmů i DPH.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem (v závislosti na vývoji legislativy v době konání semináře).

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.