Správně asistovat - skutečně pomáhat (úvod do asistence lidem s mentálním postižením)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Fosa, o.p.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Psychologie , Sociální služby

Název      Cena     
Empowerment
Fosa   Praha   1 600 Kč s DPH
26.3.
2019
Dítě jako oběť trestného činu
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
28.3.
2019
Jak přežít rozvod
VRK Academy   Praha   990 Kč s DPH
28.3.
2019
Úklid podle Marie Kondo aneb jak se zbavit nepořádku jednou provždy
DOMESTICA   Praha   980 Kč 
28.3.
2019
Provozní standardy - jednodenní
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 500 Kč s DPH
1.4.
2019
Procedurální standardy - jednodenní
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 990 Kč s DPH
2.4.
2019
Zákon o sociálních službách - příspěvek na péči - úvod do problematiky - včetně novely
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
2.4.
2019
Inspekce poskytování sociálních služeb
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 200 Kč s DPH
6.4.
2019
Jak přežít rozvod
VRK Academy   Praha   990 Kč s DPH
9.4.
2019
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - aktuální informace včetně účinných a chystaných novelách
PROFESIM   Hradec Králové   1 850 Kč 
9.4.
2019
Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením - úvod do problematiky - aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
11.4.
2019
Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
11.4.
2019
Zadluženost a exekuce v sociální oblasti
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
11.4.
2019
Úvod do problematiky standardů kvality sociálních služeb
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 200 Kč s DPH
13.4.
2019
Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
16.4.
2019
Opatrovnictví v praxi
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
18.4.
2019
Sexualita a vztahy lidí s postižením 1
Fosa   Praha   1 600 Kč s DPH
23.4.
2019
Dvouleté děti v mateřské škole aneb konkrétní výchovně vzdělávací činnosti z praxe
DOMESTICA   Praha   980 Kč 
24.4.
2019
Provozní standardy - jednodenní
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
24.4.
2019
Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)
Fosa   Praha   1 750 Kč s DPH
24.4.
2019
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 58 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Co se naučíte nebo získáte:


  • osobní zkušenost s přijímáním pomoci v situaci, kdy já sám mám nějaké omezení
  • zažijete důsledky nevhodně nastavené míry podpory
  • informace o stanovování potřebné míry podpory a o jejím průběžném revidování
  • praktickou zkušenosti s významem pojmu "individuální přístup"
  • základní informace o vzniku mentálního postižení a jeho obvyklých projevech.


Proč si vybrat právě tento kurz:


  • Kurz je koncipován jako minimum pro začínající asistenty lidem s mentálním postižením a je tedy vhodný pro účastníky bez zkušeností, případně dobrovolníky působící v této oblasti. V jeho průběhu účastník získá osobní zkušenost v situaci kdy je odkázán na pomoc cizího člověka, stejně tak když má poskytnout pomoc cizímu člověku s postižením. Hlavními tématy je individuální přístup, průběžné určování potřebné míry podpory a specifika pomoci lidem s mentálním postižením. Součástí kurzu jsou zážitkové modelové situace a dostatek prostoru pro sdílení zkušeností, diskuzi a formulování základních zásad asistence.