Řízení projektů v MS Excel

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl 28.08.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obchodní dovednosti , Logistika , Marketing , Internetový marketing a reklama

Název      Cena     
Letní škola marketingu
VOX   Praha   10 670 Kč 
17.7.
25.7.
2018
Marketing management v současné firmě pro současnou dobu
VOX   Praha   3 590 Kč 
17.7.
2018
HR marketing
ICT Pro   Brno   6 300 Kč 
18.7.
19.7.
2018
Marketingová komunikace a propagace
VOX   Praha   3 590 Kč 
18.7.
2018
Employer branding – staňte se magnetem na talenty
VOX   Praha   3 590 Kč 
19.7.
2018
Analýza firemního marketingového prostředí
ICT Pro   Brno   8 200 Kč 
23.7.
24.7.
2018
Analýza firemního marketingového prostředí
ICT Pro   Praha   8 200 Kč 
23.7.
24.7.
2018
Analýza zákazníka - psychologie rozhodování
ICT Pro   Brno   4 400 Kč 
23.7.
2018
Analýza zákazníka - psychologie rozhodování
ICT Pro   Praha   4 400 Kč 
23.7.
2018
Content Marketing
ICT Pro   Brno   6 300 Kč 
23.7.
24.7.
2018
Marketingová strategie
ICT Pro   Brno   4 200 Kč 
23.7.
2018
Marketingová strategie
ICT Pro   Praha   4 200 Kč 
23.7.
2018
Plánování a cíle
ICT Pro   Brno   4 200 Kč 
23.7.
2018
Plánování a cíle
ICT Pro   Praha   4 200 Kč 
23.7.
2018
B2B marketing a obchodní prezentace
VOX   Praha   3 590 Kč 
24.7.
2018
Značka, marketingová kultura a nové trendy
VOX   Praha   3 590 Kč 
25.7.
2018
Obchodní a vyjednávací dovednosti
VOX   Praha   6 790 Kč 
26.7.
27.7.
2018
Marketingoví dodavatelé
ICT Pro   Praha   4 400 Kč 
27.7.
2018
Produktové portfolio a jeho vliv na marketing
ICT Pro   Brno   4 400 Kč 
27.7.
2018
Aktivní telemarketing
ICT Pro   Brno   5 900 Kč 
30.7.
31.7.
2018
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 253 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

• orientace v pojmech projektového řízení (např. životní cyklus, fáze, etapy, role...) a jejich rámcové řešení v MS Excel, • řízení projektu konkrétně – postupy, metodika, podmínky projektu, možnosti a omezení MS Excel jako nástroje k řízení projektů, • Business Case – analýza, zpracování, timeline, obsah a podmínky řešení, • dokumentace a související pomůcky v MS Excel – struktura týmů, role, komunikační strategie, Project Board atd., • Project Quality Management – definice, metodiky, systémy řízení kvality... • pokročilé tabulky, grafy a analytické nástroje MS Excel, příklady pro různé obory, • plánování projektu – ToDo List, TimeLine, GanttChart, úkoly a jejich typy, kritická cesta, PERT analýza v Excelu, • řízení zdrojů v MS Excel – personální, materiálové a finanční položky, začlenění do datových tabulek, grafy dostupnosti, přiřazení a užití kontingenčních sestav, • řízení rizik a jejich zohlednění v projektu – registr rizik, matice, faktory...související metodiky (SWOT, Ishikawa..) a jejich zpracování v MS Excel, • pohled na ekonomiku projektu – kontingeční sestavy umožňující analýzu nákladů, jejich náběhu apod., • změnové řízení a vývoj projektu, obvyklá dokumentace, procesní schémata, uzavření projektu. Předpokládané vstupní znalosti: MS Excel – orientace při práci s tabulkami, funkcemi, grafy, podmíněným formátováním a základy kontingenčních sestav. Dílčí chybějící znalosti mohou být v průběhu semináře krátce doplněny.