Inventarizace majetku a závazků dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. - nejdůležitější povinnosti

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl 10.12.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Veřejné zakázky, ekonomika - legislativa , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
19.12.
2018
Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava)
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 850 Kč s DPH
19.12.
2018
GDPR prakticky v prostředí veřejné správy a pro školy a školská zařízení
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
20.12.
2018
Aktuality ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
4.1.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   7 990 Kč 
5.1.
9.3.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   10 990 Kč 
5.1.
23.3.
2019
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
8.1.
2019
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
8.1.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
8.1.
26.2.
2019
Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
8.1.
2019
Vedlejší (doplňková, hospodářská) činnost ÚSC a příspěvkových organizací
EDUZONE-CZ   Praha   4 816 Kč s DPH
9.1.
2019
Účetní závěrka SVJ  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   3 739 Kč s DPH
10.1.
2019
Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
10.1.
2019
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
10.1.
2019
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
10.1.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   7 990 Kč 
10.1.
28.2.
2019
Zákon o kontrole a zákon o finanční kontrole ve vzájemné vazbě
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
10.1.
2019
Právní minimum zastupitele aneb letem právním světem
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
11.1.
2019
Průvodce právem nemovitostí - prakticky a přehledně
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
11.1.
2019
  Stránka 1 z 23   Další
20 z 453 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Inventarizace majetku a závazků je součástí přípravy na účetní závěrku. Patří mezi každoročně opakované činnosti související s ukončením účetního období.
Seminář určen pro:

zaměstnance vybraných účetních jednotek, kterými jsou dle § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

Cíl semináře:

Seznámit účastníky s tím nejdůležitějším, co se týká inventarizace majetku a závazků dle vyhlášky č. 270/2010 Sb

Obsah semináře:
 • Platná legislativa v roce 2018
 • Základní pojmy
 • Příprava inventarizace
 • Vnitřní předpisy organizace
 • Provádění inventarizací
 • Inventarizace nemovitého majetku
 • Inventarizace dlouhodobého majetku
 • Inventarizace ve zvláštních případech
 • Inventarizace zásob
 • Inventarizace pokladny, cenin a běžných účtů
 • Inventarizace pohledávek, závazků a fondů
 • Inventarizace podrozvahových účtů
 • Inventarizace vybraného majetku
 • Inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů
 • Inventarizace v knihovnách
 • Vyčíslení inventarizačních rozdílů
 • Inventarizační zpráva
 • Inventurní závěr
 • Archivace
 • Praktické příklady z praxe
 • Nejčastější chyby
 • Diskuse a odpovědi na dotazy
Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse)