Změny v personální a mzdové oblasti 2018

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl 11.12.2017.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Změna právní úpravy pracovnělékařských služeb od 1. 11. 2017
ANAG   Ústí nad Labem   1 893 Kč 
15.12.
2017
Změny ve mzdové účtárně • přehled změn, které ovlivní mzdovou praxi roku 2018
ANAG   Ostrava   1 562 Kč 
15.12.
2017
Důchodové pojištění a vedení evidenčních listů důchodového pojištění • změny 2017/2018
ANAG   Hradec Králové   1 562 Kč 
18.12.
2017
Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a novinky roku 2018
VOX   Praha   1 990 Kč 
18.12.
2017
Pracovnělékařské služby od 1. 11. 2017
ANAG     1 893 Kč 
18.12.
2017
Změny ve mzdové účtárně • přehled změn, které ovlivní mzdovou praxi roku 2018
ANAG   Olomouc   1 562 Kč 
18.12.
2017
Novela zákona o daních z příjmů • roční zúčtování záloh 2017 • další aktuality • výklad k tiskopisům
ANAG   Praha   2 058 Kč 
19.12.
2017
Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2018
VOX   Praha   2 290 Kč 
19.12.
2017
Zásadní změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 • jak správně postupovat v každodenní praxi
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
19.12.
2017
Zásadní změny v právní úpravě pracovnělékařských služeb od 1. 11. 2017 • výklad jednotlivých změn a správné postupy v praxi
ANAG   Ostrava   1 636 Kč 
20.12.
2017
Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2017, změny účinné od 1. 1. 2018, příprava na roční zúčtování za rok 2017
ANAG   Brno   1 562 Kč 
20.12.
2017
Změny v personální a mzdové oblasti 2018
ANAG     1 893 Kč 
21.12.
2017
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2017 • změny ve zdaňování mezd od roku 2018
ANAG   Praha   2 058 Kč 
4.1.
2018
Daň z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2018 a roční zúčtování záloh na daň
ANAG   Praha   2 058 Kč 
8.1.
2018
Daň z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2018 a roční zúčtování záloh na daň
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
10.1.
2018
Změny v personální a mzdové oblasti 2018
ANAG   Praha   2 140 Kč 
10.1.
2018
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2018 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu nově
ANAG   Ostrava   1 636 Kč 
11.1.
2018
Změny v personální a mzdové oblasti 2018
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
11.1.
2018
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2018 • přehled změn v průběhu roku 2018
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
12.1.
2018
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2017 • změny ve zdaňování mezd od roku 2018
ANAG   Praha   2 058 Kč 
12.1.
2018
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 72 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určen pro: mzdové účetní a personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít aktuální informace.


Cíl semináře: získat aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. • změny v zákoníku práce 2018

 • zásadní změny v oblasti Zákoníku práce ( bude-li schválen od 1.1.2018) • nově vrcholoví zaměstnanec • změny v § 41 – převedení na jinou práci • pracovní doba – práce z domova § 317 • dohoda o provedení práce a pracovní činnosti – nově evidence o odpracované době • zkrácení vyrovnávacího období u DPČ • nově odměňování u „dohodářů“ • změny v doručování písemností • zásadní nová úprava v poskytování dovolené, atd……..

 • nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 • pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy • daň ze závislé činnosti • daňový bonus • zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ

 • srážky ze mzdy, platu nebo odměn 2018

 • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 Zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2017 a 2018 – porovnání • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu • ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného • výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2018 • určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • celá řada ukázek výpočtů srážek

 • zdravotní pojištění 2018

 • kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2018 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu • odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel • osoba samostatně výdělečně činná • osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategoriií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie

 • pojistné na sociální zabezpečení 2018

 • maximální vyměřovací základ – zrušení • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018 • výše sazeb pojistného v roce 2018 • sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále • pravděpodobná výše pojistného • dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018 • dobrovolná platba na nemocenské pojištění.

 • náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 2018

 • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2018 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol

 • nemocenské pojištění 2018 • změny od 1.2.2018

 • komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 – porovnání • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek • nová dávka „otcovská dovolená“ • rozhodné období v roce 2018 • kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení

 • důchodové pojištění • zásadní změny 2018

 • podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018 - porovnání

 • daň ze závislé činnosti • zásadní změny 2018

 • nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 2018 • další změny v daňové oblasti • říprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění • uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor …..,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn

 • zákon o zaměstnanosti • změny v roce 2017 a 2018

 • nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání • připravované změny v Zákoně o zaměstnanosti • Zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání • další změny

 • další informace pro rok 2018

 • zákon o inspekci práce • vyhláška o výši stravného pro rok 2018 • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy

 • diskuze • odpovědi na dotazy