Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2018

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl 29.11.2017.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro rok 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
10.1.
2018
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2018 • přehled změn v průběhu roku 2018
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
12.1.
2018
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2018
ANAG   Praha   1 975 Kč 
16.1.
2018
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ od 1. 1. 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
18.1.
2018
Nemocenské pojištění a pojistné 2018 • Důchodové pojištění a ELDP 2018
ANAG   Praha   2 058 Kč 
19.1.
2018
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení • zásadní změny od 1. 1. 2018 • podle platného právního stavu
ANAG   Ostrava   1 636 Kč 
22.1.
2018
Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové pojištění v roce 2018 • přehled zásadních změn od 1. 1. 2018
ANAG   Brno   1 636 Kč 
26.1.
2018
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ od 1. 1. 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
29.1.
2018
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ od 1. 1. 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
7.2.
2018
Novinky 2018 pro mzdové účetní - daně, pojistné, pracovní právo (PhDr. Kučerová)
Kurzy-ucetnictvi.cz   Praha   2 299 Kč s DPH
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení • zásadní změny od 1. 1. 2018 • podle platného právního stavu
ANAG   Ostrava   1 636 Kč 
26.2.
2018
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení • zásadní změny od 1. 1. 2018 • podle platného právního stavu
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
15.3.
2018

12 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců, pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které pro ně zpracovávají účetnictví, jakož i pro ostatní zájemce o tuto problematiku. Předběžné znalosti probírané problematiky nejsou nezbytné.

Jako každý rok, dochází k 1. lednu 2018 v systému nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení ke změnám, byť dílčím, které jejich provádění ovlivní. V průběhu roku 2018 pak nabydou účinnosti změny podstatně významnější. Například budou zavedeny nové dávky nemocenského pojištění, otcovská a dlouhodobé ošetřovné; v rámci tzv. technické novely dojde k celé řadě dalších dílčích změn týkajících se jak zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a budou probíhat práce na přípravě tzv. elektronické neschopenky.
Účelem semináře je na tyto změny upozornit a především podrobně vyložit nově přijatou právní úpravu s upozorněním na problémová místa a rizika chyb.

Program semináře:

 • Změny proběhlé v roce 2017
  • v nemocenském pojištění
  • v pojistném na sociální zabezpečení
 • Nemocenské pojištění („NP“) v roce 2018
 • Aktuální legislativní situace
 • Změny v posuzování účasti na nemocenském pojištění
  • okruh pojištěných osob
  • obecné podmínky účasti na NP
  • účast na NP v zaměstnání malého rozsahu“
  • dohody o provedení práce
  • povinnosti zaměstnavatele při „přihlašování“ a „odhlašování“ zaměstnanců
 • Stávající dávky nemocenského pojištění
  • okruh dávek
  • změny v podmínkách nároku na stávající dávky NP
  • výše dávek a nové redukční hranice pro dávky NP a náhradu mzdy
  • uplatnění nároku na dávky
  • výplata dávek
  • povinnosti zaměstnavatele související s výplatou dávek NP
 • Nové dávky nemocenského pojištění
  • otcovská (okruh oprávněných, podmínky nároku, výše dávky, pohyb dokladů)
  • dlouhodobé ošetřovné (okruh oprávněných, podmínky nároku, možnost vystřídání, uplatňování nároku na dávku)
 • Elektronická neschopenka a změny s ní související
 • Změny v pojistném na sociální zabezpečení
 • Poplatníci pojistného a odvod pojistného
 • Vyměřovací základ
  • vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele
  • maximální vyměřovací základu
 • Povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SZ 
 • Osoby samostatně výdělečně činné – změny přinesené technickou novelou:
  • pojem OSVČ v důchodovém pojištění
  • podmínky účasti na důchodovém pojištění
  • povinnosti OSVČ
  • placení pojistného na důchodové pojištění
  • nemocenské pojištění OSVČ
 •  Diskuse, odpovědi na dotazy