Roční zúčtování mezd za rok 2017, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti platné od 1.1.2018

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl 13.12.2017.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Transakce se zahraničím z pohledu daň z příjmů - nejčastější případy a jak na to
Fučík & partneři, s.r.o.   Praha   1 452 Kč s DPH
14.12.
2017
ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za zdaňovací období 2017
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
14.12.
2017
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
14.12.
2017
Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2017 a novinky roku 2018 včetně judikatury
VOX   Praha   2 190 Kč 
15.12.
2017
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
15.12.
2017
Fond kulturních a sociálních potřeb • sociální fondy • aktuální otázky tvorby, použití a hospodaření
ANAG   Olomouc   1 562 Kč 
15.12.
2017
Nabývání nemovitostí (specifika asset deal a share deal) – právní a daňový pohled
VOX   Praha   2 490 Kč 
15.12.
2017
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v roce 2018
ANAG   Praha   1 975 Kč 
15.12.
2017
Zákoník práce v roce 2018 • přehled věcných změn s dopady do pracovního práva, v oblastech zaměstnanosti, inspekce práce, nemocenského pojištění a poskytování pracovnělékařských služeb
ANAG   Hradec Králové   1 562 Kč 
15.12.
2017
Změna právní úpravy pracovnělékařských služeb od 1. 11. 2017
ANAG   Ústí nad Labem   1 893 Kč 
15.12.
2017
Změny ve mzdové účtárně • přehled změn, které ovlivní mzdovou praxi roku 2018
ANAG   Ostrava   1 562 Kč 
15.12.
2017
ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
15.12.
2017
Novinky ve zdaňování mezd
ANAG   Praha   2 058 Kč 
16.12.
2017
Aktuality v účetnictví a daních 2017–2018
VOX   Praha   2 390 Kč 
18.12.
2017
Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2018
VOX   Praha   1 890 Kč 
18.12.
2017
Důchodové pojištění a vedení evidenčních listů důchodového pojištění • změny 2017/2018
ANAG   Hradec Králové   1 562 Kč 
18.12.
2017
Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku 2018
VOX   Praha   1 690 Kč 
18.12.
2017
Platná zákonná úprava pro poskytování cestovních náhrad
ANAG   Praha   1 975 Kč 
18.12.
2017
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2018 - podrobný výklad
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
18.12.
2017
Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a novinky roku 2018
VOX   Praha   1 990 Kč 
18.12.
2017
  Stránka 1 z 37   Další
20 z 721 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem školení je seznámit účastníky školení s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit je na roční zúčtování za rok 2017 a upozornit na změny pro rok 2018.

Program semináře:

 • Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2017
  • žádost zaměstnance/poplatníka o provedení ročního zúčtování
  • podmínky vzniku povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání
  • náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani
  • provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR (slevy, mzdové listy, roční zúčtování záloh, Vyúčtování, určení daňové rezidence)
  • povinnosti plátce daně při ročním zúčtování
 • Výpočet ročního zúčtování
  • výpočet základu daně
   • podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, doklady, kterými prokazuje poplatník nárok u plátce daně
   • změna při uplatnění částky pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění
   • odečet úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru, vymezení bytových potřeb
   • nové podmínky pro odečet příspěvku na penzijní připojištění zaplaceného zaměstnancem, doplňkové penzijní spoření
   • další odečty
  • výpočet daně
   • snížení daně o slevy na dani, slevu základní, na invaliditu, u držitele průkazu ZTP/P, na studenta
   • podmínky pro uplatnění slevy na manželku/manžela, registrovaného partnera
   • podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte
   • správné uplatnění částky daňového zvýhodnění na dítě při výpočtu ročního zúčtování za rok 2017
   • daňové zvýhodnění formou slevy na dani, formou ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu 
 • Práce s vybranými tiskopisy, nové tiskopisy
 • Aktuální informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1.1.2018
 • Dotazy