Účetní závěrka roku 2017

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl 23.01.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Účetní závěrka roku 2017 u nestátních neziskových organizací
VOX   Praha   2 065 Kč 
26.2.
2018
Účetní uzávěrka roku 2017 na Slovensku očima daňového poradce
VOX   Praha   2 290 Kč 
28.2.
2018
Účetní a daňové chuťovky po legislativních změnách
VOX   Praha   2 490 Kč 
4.4.
2018
Časté chyby a omyly v účetnictví podnikatelů
VOX   Praha   1 890 Kč 
9.4.
2018
Účetní závěrka podnikatelů za rok 2017 (T. Líbal)
Kurzy-ucetnictvi.cz   Praha   2 299 Kč s DPH
Účetní závěrka podnikatelů - právnických osob za rok 2017 (Ing. Pilařová)
Kurzy-ucetnictvi.cz   Praha   2 299 Kč s DPH

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je připravit účastníky na účetní závěrku roku 2017 a seznámit je se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti.

Program semináře:

 • Na základě novely prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví 500/2002 Sb. Zákonem č. 441/2017 Sb. Z 15.12.2017 je program doplněn o změny platné od 1.1.2018 v oblasti  účtování časového, nehmotného majetku, kompenzace zisků a ztrát, změny kategorizace účetních jednotek.
 • Přehled změn v účetních předpisech pro rok 2017
 • Přehled daňových změn (daňový „balíček“)
 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
 • Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2017
 • Důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí.
 • Příklady z judikatury NSS
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
 • Metodika oprav chyb minulých období.
 • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, povinné údaje podle vyhlášky – práce s formuláři účetních výkazů
 • Elektronická forma
 • Aktuality ke změnám v roce 2018
 • Dotazy