Novela zákoníku práce účinná od 1.1.2018 - 1. část

Novela zákoníku práce účinná od 1.1.2018 - 1. část Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=ONWZP1&wa=www17studium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  30.11.2017   
Cena bez DPH: 490 Kč https://www.kursy.cz/?product=ONWZP1&wa=www17studium
Cena s DPH: 593 Kč
Lektor: Bc. Ilona Bartovská
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Bc. Ilona Bartovská <p>je nezávislý konzultant a manažer specializující se na oblast řízení lidských zdrojů ve výrobních společnostech. V oblasti ŘZL praxe 12 let. 6 let pracovala jako HR manažer pro německo &#8211; americkou zahraniční výrobní...</p>
Lektor - kontakt: www.kursy.cz/bc-ilona-...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2018 je koncepčního charakteru. Dotýká se základních oblastí pracovněprávních vztahů, jako je např. dovolená, pracovní doba, povinnosti zaměstnavatelů apod. Seminář se bude zabývat těmito otázkami. Účastníci budou mít přitom možnost se s nimi podrobně seznámit i řešit problémy s nimi spojené.

Novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2018 je koncepčního charakteru. Dotýká se základních oblastí pracovněprávních vztahů, jako je např. dovolená, pracovní doba, povinnosti zaměstnavatelů apod. Seminář se bude zabývat těmito otázkami. Účastníci budou mít přitom možnost se s nimi podrobně seznámit i řešit problémy s nimi spojené.

E-learning je určen:

personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální záležitosti

Cílem on-line semináře:

po absolvování dvoudílného semináře budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2018. Budete připraveni je aplikovat do praxe.

Obsah on-line semináře:
 • Vedoucí zaměstnanci – nová skupina vrcholových řídících zaměstnanců a jejich postavení – jejich práva a povinnosti, specifické úpravy pracovněprávních vztahů – rozvržení pracovní doby až do rozsahu 48 hodin týdně, práce přesčas, délka směny, evidence pracovní doby, odměňování, příplatky za práci, jiné důležité osobní překážky v práci.
 • Nová úprava ve vztazích mezi odborovými organizacemi u jednoho zaměstnavatele – z pohledu jejich postavení a možnosti uzavírat kolektivní smlouvu.
 • Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad – upřesnění uzavírání dohody se zaměstnanci.
 • Definiční úpravy ve vztahu k pracovní době a jejím rozvržení – rozvrh pracovní doby, informační povinnost zaměstnavatele a pracovní doba, nové vymezení vícesměnných pracovních režimů, vymezení období nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, konta pracovní doby, práce přesčas a noční práce, stanovená týdenní pracovní doba, rozvržení pracovní doby a její pravidla podle novelizace, pružné rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby, nepřetržitý odpočinek v týdnu – denní odpočinek, nepřetržitý odpočinek v týdnu, dny pracovního klidu, doba odpočinku po ukončení pracovní cesty, pracovní pohotovost u pružného rozvržení pracovní doby.
 • Změny pracovního poměru – nezbytnost písemného zdůvodnění vážných provozních důvodů při odmítnutí přidělení jiné práce zaměstnanci zaměstnavatelem, výkon jiné práce/převedení na jinou práci, dočasná změna místa výkonu práce.
 • Přechod práv a povinností – ve vztahu k výpovědi ze strany zaměstnance.
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o pracovní činnosti a nová délka vyrovnávacího období, nové vymezení podmínek pro výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zejména ve vztahu k pracovní době a její evidenci, zaručená mzda, osobní překážky v práci.
 • Odměňování zaměstnanců mzdou – minimální mzda a její vymezení, kolektivní smlouva a minimální mzda, zaručená mzda, práce ve svátek, mzda při uplatnění konta pracovní doby, mzda a výkon jiné práce.
 • Odměňování zaměstnanců platem – příplatek za vedení ve vztahu k práci přesčas, příplatek za rozdělenou směnu, plat a výkon jiné práce
 • Příplatek za dobu pracovní pohotovosti – nová úprava výše příplatku ve dnech pracovního klidu.
Jak e-learningový seminář probíhá?
 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázky, poprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam
Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?
 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval
Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?
 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářůKurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo , Veřejné zakázky, ekonomika - legislativa , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo , Veřejné zakázky, ekonomika - legislativa , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
20.11.
2017
Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi
PROFESIM   Brno   1 600 Kč 
21.11.
2017
Ochrana osobních údajů zaměstnanců v praxi
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
21.11.
2017
Ochrana osobních údajů zaměstnanců ve světle GDPR
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 100 Kč s DPH
21.11.
2017
Zákon o evidenci obyvatel
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
21.11.
2017
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. - novela
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
21.11.
2017
Občanský zákoník - základní změny a pojmy - včetně aktuální rozhodovací praxe
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
22.11.
2017
Daňová optimalizace u korporací
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
23.11.
2017
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
23.11.
2017
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
23.11.
2017
Tvorba vnitřních předpisů ve firmách
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
23.11.
2017
Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky
Verlag Dashöfer   Praha   3 594 Kč s DPH
23.11.
2017
Věcná práva - aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ve vybraných oblastech věcných práv
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
23.11.
2017
Zákon o evidenci obyvatel
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
23.11.
2017
Ochrana osobních údajů podle GDPR
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč s DPH
24.11.
2017
Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
24.11.
2017
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení
STUDIO W   Praha   2 300 Kč 
24.11.
2017
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 700 Kč 
24.11.
2017
Rodinné právo v novém občanském zákoníku
INTEGRA CENTRUM     600 Kč s DPH
e-learning
Compliance, finanční etika a AML pro finanční zprostředkovatele
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
27.11.
2017
  Stránka 1 z 10   Další
20 z 185 termínů