Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl 24.11.2017.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
KOMPLIKOVANÉ PŘÍPADY PŘI ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ve vazbě na daň z příjmů právnických osob
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
21.12.
2017
Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2018
VOX   Praha   5 770 Kč 
17.1.
19.1.
2018
Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 a od roku 2018 (s přihlédnutím k přechodným ustanovením)
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
29.1.
2018
Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi
VOX   Praha   8 990 Kč 
19.2.
23.2.
2018
Daň z příjmů právnických osob (příklady)
VOX   Praha   2 590 Kč 
21.2.
2018
Účetní uzávěrka roku 2017 na Slovensku očima daňového poradce
VOX   Praha   2 290 Kč 
28.2.
2018
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2018
VOX   Praha   2 390 Kč 
26.3.
2018
Zdaňování ve vztahu k zahraničí
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) v účetnictví a daních
VOX   Praha   2 065 Kč 
10.5.
2018
Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a vybrané problémy
VOX   Praha   2 690 Kč 
14.5.
2018
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2018
VOX   Praha   10 930 Kč 
14.5.
18.5.
2018
Účetnictví pro nestátní neziskové organizace
VOX   Praha   4 500 Kč 
15.5.
17.5.
2018
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a v roce 2018
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
16.5.
2018
Daň z příjmů právnických osob 2015 - 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu – komplexní pohled
VOX   Praha   1 990 Kč 
18.5.
2018
Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese
VOX   Praha   2 090 Kč 
25.5.
2018
Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVI. ročník (Kácov)
VOX   Kácov   5 999 Kč 
23.8.
25.8.
2018

17 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je odpovědět na aktuální otázky ve zdaňování příjmů právnických osob pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2017 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2018.

Program semináře:

 • Vybrané problémy při zjištění základu daně z příjmů u pohledávek, zdanění bezúplatných příjmů, distribuci vybraných složek vlastního kapitálu, u majetku a zaměstnaneckých benefitů
 • Schválené novely ZDP a ZoR účinné v roce 2017 a 2018 k zákonu o:
  • elektronické evidenci tržeb
  • zvýšení podpory produktů na stáří
  • hazardních hrách
  • regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
 •  Změny ZDP a ZoR v rámci schváleného „daňového balíčku“ 
  • úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek – obce, kraje a svěřenské fondy také v postavení mateřských společností při výplatě dividend
  • nepeněžní vklad s doplatkem
  • pravidla pro finanční leasing
  • podmínky nákladů na dopravu
  • nastavení doby odpisování nehmotného majetku
  • odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku
  • vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby – odklon od vazby na účetnictví
  • daňové odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku
  • zpřesnění režimu zálohy na výplatu podílu na zisku