Elektronická evidence tržeb pro podnikatele

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl 13.12.2017.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
14.12.
2017
ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za zdaňovací období 2017
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
14.12.
2017
Transakce se zahraničím z pohledu daň z příjmů - nejčastější případy a jak na to
Fučík & partneři, s.r.o.   Praha   1 452 Kč s DPH
14.12.
2017
Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2017 a novinky roku 2018 včetně judikatury
VOX   Praha   2 190 Kč 
15.12.
2017
Nabývání nemovitostí (specifika asset deal a share deal) – právní a daňový pohled
VOX   Praha   2 490 Kč 
15.12.
2017
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
15.12.
2017
ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
15.12.
2017
Aktuality v účetnictví a daních 2017–2018
VOX   Praha   2 390 Kč 
18.12.
2017
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ v roce 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
18.12.
2017
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2018 - podrobný výklad
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
18.12.
2017
Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2018
VOX   Praha   1 890 Kč 
18.12.
2017
Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku 2018
VOX   Praha   1 690 Kč 
18.12.
2017
Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018
VOX   Praha   1 890 Kč 
19.12.
2017
DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2018
VOX   Praha   1 990 Kč 
19.12.
2017
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
19.12.
2017
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2017
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
19.12.
2017
Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2018
VOX   Praha   4 990 Kč 
19.12.
21.12.
2017
Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro neziskové organizace s úzkým základem daně za rok 2017
VOX   Praha   2 065 Kč 
19.12.
2017
ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2018
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
20.12.
2017
ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ záloh za zdaňovací období 2017
STUDIO W   Praha   1 900 Kč 
20.12.
2017
  Stránka 1 z 28   Další
20 z 559 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou zakotvenou v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zavedl nové povinnosti při evidování „hotovostních“ plateb, a aktuálními metodickými pokyny vydanými v souvislosti s aplikací tohoto zákona.

Svým zaměřením je seminář vhodný pro všechny, kteří inkasují v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a chtějí se na evidování tržeb řádně připravit. Seminář je veden spíše optikou poplatníka a předmětem výkladu nejsou technické aspekty fungování systému.

Program semináře:

 • Základní principy systému elektronické evidence tržeb (tzv. EET)
 • Právní a metodický rámec
 • Vymezení evidované tržby (kdo a jaké tržby bude povinen evidovat)
 • Zatřídění do jednotlivých fází
 • Evidence tržeb v případě minoritních (doplňkových) činností
 • Tržby vyloučené z evidování
 • Režimy evidování tržeb (bežný a zjednodušený režim), doba odezvy
 • Řešení situací při evidenci tržeb (výpadek internetového spojení,  porucha tisku, nefunkční pokladna apod.) a kódy generované při evidenci tržeb
 • Provádění storna a opravy evidované tržby
 • Evidence tržeb přijímaných prostřednictvím dopravců
 • Autentizační údaje a postup pro jejich získání
 • Webová aplikace Elektronická evidence tržeb
 • Certifikát pro evidenci tržeb
 • Základní povinnosti poplatníka při evidování tržeb
 • Údaje zasílané na server finanční správy
 • Údaje uváděné na účtence
 • Závazné posouzení v oblasti evidence tržeb
 • Kontrolní pravomoci při evidenci tržeb, kontrolní nákupy
 • Správní delikty na úseku elektronické evidence tržeb a možné sankce, opatření k vynucení nápravy
 • Zákon o evidenci tržeb z pohledu zákazníka
 • Sleva na dani z příjmů pro podnikající fyzické osoby
 • Změna zákona o DPH – snížení sazby DPH pro stravovací služby