Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl 29.11.2017.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je určený pro příspěvkové organizace územně samosprávných celků, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, územně samosprávné celky (obce, města), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, i podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

Program semináře:

 • Fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy
 • Informace o fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálním fondu - rozdíl mezi těmito fondy, základní právní předpisy
 • Tvorba, základní dokumenty, čerpání fondu
 • Hospodaření s fondy
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., - související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy, aktuální informace o změnách souvisejících právních předpisů
 • Hospodaření s fondy, vazby na změny zákonů
 • Tvorba fondu - zásady použití prostředků fondu, rozpočet
 • Jednotlivá plnění
 • Možnosti čerpání příspěvku: penzijní připojištění, doplňkové důchodové spoření a pojistné na soukromé životní pojištění
 • Půjčky (zápůjčky) z fondu, sociální půjčky (zápůjčky) a výpomoci
 • Dary
 • Příspěvky na rekreaci, vitaminy, očkování
 • Stravování
 • Spolupráce s odborovými organizacemi
 • Praktické příklady z praxe
 • Diskuze a odpovědi na dotazy