Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na novelu veřejné služby a opatření obecné povahy

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Vzdělávací agentura PROFESIM již proběhl 07.12.2017.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Rodinné, sociální a školské právo , Sociální služby

Název      Cena     
Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách
ACZ   Praha   9 900 Kč 
8.1.
7.2.
2018
Time management v sociálních službách
ACZ   Praha   1 950 Kč s DPH
26.2.
27.2.
2018
Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách
ACZ   Praha   1 950 Kč s DPH
5.3.
6.3.
2018
Efektivní komunikace v sociálních službách
ACZ   Praha   1 950 Kč s DPH
7.3.
8.3.
2018
Stress management pro osoby pracující v sociálních službách
ACZ   Praha   1 090 Kč s DPH
26.3.
2018
První pomoc u hendikepovaných
Fosa   Praha   1 600 Kč s DPH
Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách
ACZ   Praha   9 900 Kč 
7.4.
17.6.
2018
Role a hranice pracovníka v oblasti sociálních služeb jako prevence syndromu vyhoření
Fosa   Praha   1 500 Kč s DPH

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Na semináři získáte aktuální informace o systému pomoci v hmotné nouzi včetně novel (veřejná služba, opatření obecné povahy, písemné doporučení obce).

Aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi.
Novely zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.
Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy.
Současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplývající z posledních novel: a) veřejná služba,
b) částky na živobytí osob v hmotné nouzi,
c) opatření obecné povahy aj.
Nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení:
a) postup řízení o příspěvek na živobytí,
b) doplatek na bydlení,
c) mimořádné okamžité pomoci Metodické pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi a využití Metodických pokynů v systému pomoci v hmotné nouzi.
Další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy.
Seminář je určen pro pracovníky na obcích, na krajských úřadech, na Úřadu práce, v sociálních službách, v neziskových organizacích apod., kteří potřebují získat informace o nepojistných dávkových systémech, především o systému pomoci v hmotné nouzi.