Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl 13.10.2017 nebo byl zrušen.

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti. Podíváme se, jak správně vykládat jednotlivá ustanovení správního řádu pro oblast správních řízení vedených dle stavebního zákona, kdy se bude používat speciální právní úprava daná stavením zákonem a kdy se uplatní úprava zakotvená ve správním řádu. Nedílnou součástí bude rovněž rozbor závěrů Poradního sboru Ministerstva vnitra pro správní řád a rozbor aktuální judikatury či jiné rozhodovací praxe.

Program semináře:

vztah stavebního zákona a správního řádu;
správní orgány – příslušnost, podjatost, doručování;
účastníci řízení a zastoupení, úkony účastníků;
postup před zahájením řízení;
průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, přerušení, zastavení řízení;
zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty;
rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí;
nečinnost;
postupy podle § 156 SŘ;
opravné prostředky – řádné a mimořádné;
diskuse, dotazy.

Kurz je zařazen v sekcích

Správní a procesní právo , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Správní a procesní právo , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
24.10.
2017
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.10.
2017
Ochrana osobních údajů zaměstnanců v praxi
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
24.10.
2017
Ochrana osobních údajů zaměstnanců ve světle GDPR
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč s DPH
24.10.
2017
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
24.10.
2017
Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
24.10.
2017
Vidimace a legalizace
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
24.10.
2017
Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí včetně aktuální rozhodovací praxe
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
25.10.
2017
Veřejné zakázky pro mírně pokročilé
Verlag Dashöfer   Praha   3 981 Kč s DPH
25.10.
2017
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
26.10.
2017
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
26.10.
2017
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
26.10.
2017
Velká novela stavebního zákona – zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
26.10.
2017
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy ve správním řízení
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
26.10.
2017
Zákon o registru smluv - praktické tipy a první zkušenosti
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
26.10.
2017
Zákon o zadávaní veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč s DPH
26.10.
2017
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
27.10.
2017
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
27.10.
2017
Zákon o státní službě v praxi včetně novely
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
27.10.
2017
Zákon o zadávaní veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 700 Kč s DPH
27.10.
2017
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 140 termínů
Kurzy na e-mail       Kontakty             Facebook
Copyright © 2017  studium.cz