Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi

Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi 1. VOX a.s. https://www.vox.cz/kurzy-pro-neziskovy-sektor/kurz-problemy-s-dotacemi-a-jak-na-ne-v-teorii-a-praxi-0006.htm
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  21.06.2018   
Popis termínu: 21. 6. 2018; 9:00–14:00
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.vox.cz/kurzy-pro-neziskovy-sektor/kurz-problemy-s-dotacemi-a-jak-na-ne-v-teorii-a-praxi-0006.htm
Popis ceny: kód: 1806380 - 1 900 Kč + DPH Základní cena, kód: 180638A - 3 610 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180638B - 5 130 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180638C - 6 460 Kč + DPH
Lektor: Bc. Ing. Zuzana Strnadová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Působí jako odborný referent na Generálním finančním ředitelství s mnohaletou praxí ve finanční správě na různých pozicích. V poslední 15 letech je její profesní zaměření orientováno na problematiku pochybení (porušení rozpočtové kázně) při čerpání d
Lektor - kontakt: www.vox.cz/Default.asp...
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Rozhodnutí, dohoda, smlouva o poskytnutí dotace z pohledu následné kontroly dodržení stanovených podmínek • změna rozhodnutí, dohody, smlouvy o poskytnutí dotace • nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace • odnětí dotace • nevyplacení dotace nebo její části • výzva poskytovatele k provedení nápravného opatření ze strany příjemce dotace • výzva poskytovatele k vrácení dotace nebo její části příjemcem dotace • důsledky splnění či nesplnění výzvy k provedení nápravného opatření či k vrácení dotace • výklad pojmu porušení rozpočtové kázně, rozdíl mezi porušením rozpočtové kázně a nesrovnalostí • stanovení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně, zásada proporcionality • odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné penále • možnosti prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále.
Kurz je zařazen v sekcích

Neziskové organizace , Další právní normy , Finance a bankovnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Neziskové organizace , Další právní normy , Finance a bankovnictví
Název      Cena     
Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu
VOX   Praha   8 390 Kč 
19.6.
20.6.
2018
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
19.6.
2018
Vnitřní předpis a proces začleňování zaměstnance
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a smlouvy k zajištění přepravy zboží dle občanského zákoníku
VOX   Praha   2 090 Kč 
20.6.
2018
Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se zohledněním novely insolvenčního zákona
VOX   Praha   2 190 Kč 
21.6.
2018
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi
VOX   Praha   1 900 Kč 
21.6.
2018
Pravidelné investování do ETF
Patria Finance     zdarma
e-learning
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   7 990 Kč 
24.6.
26.8.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Kroměříž   9 990 Kč 
24.6.
9.9.
2018
Financování od A do Z
VOX   Praha   2 190 Kč 
25.6.
2018
Označování potravin pro pokročilé
VOX   Praha   2 190 Kč 
25.6.
2018
Pověřenec GDPR pro ochranu osobních údajů - první zkušenosti z praxe
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
25.6.
2018
Zákon o zadávání veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
28.6.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
30.6.
1.9.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   6 990 Kč 
30.6.
1.9.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   7 990 Kč 
30.6.
1.9.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Jihlava   7 990 Kč 
7.7.
8.9.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   7 990 Kč 
7.7.
8.9.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Zlín   7 990 Kč 
7.7.
8.9.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   9 990 Kč 
7.7.
22.9.
2018
  Stránka 1 z 11   Další
20 z 211 termínů