Praktické uplatňování DPH podle právního stavu platného od 1.7.2017

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl 15.11.2017 nebo byl zrušen.

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na praktickou aplikaci změn v oblasti DPH, které jsou účinné od 1. 7. 2017.  Posluchačům bude také poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.

Školení je určené především účetním, ekonomům a všem, kteří se zajímají o uvedenou problematiku.

Program semináře:

 • Aktuální informace - aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2017.
 • Vymezení základních pojmů a zvláštní ustanovení - zpřesnění vybraných definic v roce 2017 (motorové vozidlo, obchodní majetek, majetek pořizovaný na základě leasingových smluv, podílový fond a podfond).
 • Uplatňování DPH u plátců podnikajících v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) - registrace a rušení registrace, sledování obratu, postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, přechodná ustanovení.
 • Místo plnění - stanovení místa plnění (zboží a služby) podle obecných pravidel, změny v oblasti určení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovitosti.
 • Vznik povinnosti přiznat daň a změny v oblasti DUZP - úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno, dárkové poukazy, „elektronická peněženka“, zrušení režimu opakovaných plnění v roce 2017 a další změny ve vymezení DUZP.
 • Vyrovnání a úprava odpočtu - u mank např. na zásobách, lhůta pro úpravu odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění, úprava odpočtu daně.
 • Oprava odpočtu - změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě odpočtu.
 • Plnění osvobozená od daně - rozšíření rozsahu plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (dětské skupiny), změny ve vymezení osvobození od daně s nárokem na odpočet daně (vývoz zboží, přeprava a služby vázáné na dovoz a vývoz zboží).
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - změna pravidel pro časový posun v roce 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH.
 • Nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce - vymezení okamžiku vznik nespolehlivé osoby a důsledky, zveřejnění informací o nespolehlivé osobě.
 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí - určení místa plnění, režim přenesení daňové povinnosti, přepočet cizí měny, položky zahrnované do základu daně, chybný daňový režim, vykazování údajů v DAP k DPH.
 • Správa DPH - podávání DAP v úpadku a při úmrtí plátce, změny v oblasti promíjení pokut za porušení povinnosti týkajících se kontrolního hlášení.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy

Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH
Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   6 990 Kč 
18.11.
2017
3.2.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   9 990 Kč 
18.11.
2017
17.2.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   6 990 Kč 
18.11.
2017
3.2.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 23 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Opava   9 990 Kč 
18.11.
2017
17.2.
2018
Zavedení IFRS do firemního účetnictví
VOX   Praha   5 990 Kč 
20.11.
21.11.
2017
Daň z příjmů v roce 2017 a očekávané změny pro rok 2018 – speciálka
VOX   Praha   3 990 Kč 
20.11.
21.11.
2017
Daň z příjmů právnických osob v roce 2017 a očekávané změny pro rok 2018 – speciálka
VOX   Praha   2 690 Kč 
20.11.
2017
Mzdově personální profesionál®
VOX   Praha   12 580 Kč 
20.11.
27.11.
2017
NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2017/2018
STUDIO W   Praha   2 700 Kč 
20.11.
2017
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 600 Kč s DPH
20.11.
2017
Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 600 Kč s DPH
20.11.
2017
DPH prakticky v příkladech
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč s DPH
20.11.
2017
Případové studie - zdanění cizinců v ČR a zaměstnanců vyslaných do zahraničí z pohledu zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů a mezinárodních smluv
Verlag Dashöfer   Praha   3 594 Kč s DPH
20.11.
2017
Uplatňování DPH v roce 2017 a očekávané změny v roce 2018
ANAG   Hradec Králové   1 636 Kč 
20.11.
2017
Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve státní sféře, tj. u organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
VOX   Praha   2 065 Kč 
20.11.
2017
Zápůjčky a úvěry v daních  TOP
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
21.11.
2017
Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0-7
VOX   Praha   4 390 Kč 
21.11.
23.11.
2017
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2017 a očekávané změny pro rok 2018 – speciálka
VOX   Praha   2 490 Kč 
21.11.
2017
Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2018
VOX   Praha   2 490 Kč 
21.11.
2017
Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018 s aktuálními příklady zdanění
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
21.11.
2017
  Stránka 1 z 35   Další
20 z 687 termínů