Novela zákona o pohřebnictví

Novela zákona o pohřebnictví INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/novela-zakona-o-pohrebnictvi-925
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  25.11.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/novela-zakona-o-pohrebnictvi-925
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Mgr. Tomáš Kotrlý Th.D.
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s novelou zákona o pohřebnictví účinnou od 1.9.2017. Rozebrána bude zejména problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Program semináře:

 • Zákon o pohřebnictví – velká novela účinná od 1.9.2017, přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti.
 • Kontrolní orgány a nové přestupky v pohřebnictví
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Sociální pohřby – povinnosti obcí a pohřebních služeb při zajištění pohřbení (tzv. sociální pohřby), jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb, problematika poradenství pro pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého.
 • Co s opuštěnými urnami podle nového občanského zákoníku
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb.
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
 • Provozování veřejných pohřebišť a krematorií. Vybraná problematika řádů pohřebišť, sociálních hrobů, nájemních smluv k hrobům a povinnou regulaci cen
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxeVšechny termíny konání kurzu

 • 03.11.2020 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 10.11.2020 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 11.03.2021 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 18.03.2021 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 30.03.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 15.04.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 22.04.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 30.04.2021 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 14.10.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 19.10.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 02.11.2021 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 11.11.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 25.11.2021 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 000 Kč s DPH
2.11.
2020
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
3.11.
2020
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
3.11.
2020
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
3.11.
2020
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
3.11.
2020
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
3.11.
2020
Obec a voda
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
3.11.
2020
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
3.11.
2020
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
3.11.
2020
Účetnictví SVJ pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   3 981 Kč s DPH
5.11.
2020
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
5.11.
2020
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
5.11.
2020
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
5.11.
2020
Stavby na cizích pozemcích
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
5.11.
2020
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
5.11.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
5.11.
2020
Katastr nemovitostí v současné praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
5.11.
2020
Rozpočtová skladba
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
5.11.
2020
Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
5.11.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
6.11.
2020
  Stránka 1 z 17   Další
20 z 330 termínů