Ochrana osobních údajů podle GDPR

Ochrana osobních údajů podle GDPR INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/ochrana-osobnich-udaju-podle-gdpr-921
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  19.04.2018   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 700 Kč https://www.integracentrum.cz/ochrana-osobnich-udaju-podle-gdpr-921
Cena s DPH: 1 700 Kč
Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M.
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s důležitými změnami, které přinese Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů. Účastníci budou rovněž informováni o nových prvcích, jakými jsou kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů, a povinnostech (např. vést dokumentaci o zpracovaných údajích nebo provádět posouzení dopadu na ochranu osobních údajů z hlediska práv a svobod subjektů údajů).

Zpracování osobních údajů je dnes nezbytnou součástí všech podnikatelských aktivit a výkonu veřejné správy, dotýká se prakticky každého z nás, ať z pozice správce či zpracovatele, nebo z pozice fyzické osoby, jejíž data jsou zpracovávána.

Tento seminář reaguje na velkou revoluci v oblasti osobních údajů, kterou přinese zásadní změna daná novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Obecně se označuje jako nařízení o ochraně osobních údajů, nicméně v celém světě je spíše známo pod zkratkou GDPR. Podnikatelské subjekty a státní instituce budou muset kvůli tomuto nařízení splnit značné množství nových povinností a do jisté míry také změnit způsob, jakým přistupují k osobním datům svých zákazníků, uživatelů či zaměstnanců. To vše pod hrozbou obrovských sankcí v případě porušení, kdy nařízení přímo uvádí částky atakující hranici 20 000 000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností). Nad rámec toho mohou ještě čelit správci a zpracovatelé žalobám na náhradu škody v případě hmotné či nehmotné újmy fyzických osob. Společnosti také mohou být vystaveny ztrátě důvěry a reputačním rizikům způsobeným nesprávným zacházením s osobními údaji.

I přesto, že nařízení vstoupí v účinnost 25.5.2018, nezbývá na přípravu již mnoho času, a to s ohledem na obsahovou náročnost přípravy z důvodu nezbytného zavedení nových procesů správců a zpracovatelů.

Seminář je určen všem, kteří přicházejí do styku s osobními údaji fyzických osob, zejména personalistům, manažerům, zaměstnancům obchodních a ekonomických útvarů, IT specialistům a zaměstnancům veřejné správy.

Program semináře:

 • regulatorní rámec nové úpravy ochrany osobních údajů
 • ochrana práv subjektů údajů v praxi
 • povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů
 • standardizace nástrojů správců a zpracovatelů
 • mezinárodní transfery dat
 • institut pověřence pro ochranu osobních údajů
 • praktické zkušenosti s přípravou implementace GDPR a možná doporučení
 • dotazy a diskuseVšechny termíny konání kurzu

 • 05.04.2018 - Olomouc
 • 06.04.2018 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 13.04.2018 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 18.04.2018 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 18.04.2018 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 19.04.2018 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Workshop GDPR o krok dále - praktické rady a zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Praha   3 000 Kč s DPH
19.3.
2018
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacícm
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
19.3.
2018
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
20.3.
2018
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
20.3.
2018
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
20.3.
2018
Velká novela stavebního zákona – zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč 
20.3.
2018
Zákoník práce v kostce 1. část  TOP
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
22.3.
2018
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
22.3.
2018
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
22.3.
2018
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
22.3.
2018
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
22.3.
2018
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
22.3.
2018
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč 
22.3.
2018
Ochrana osobních údajů zaměstnanců ve světle GDPR
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč s DPH
27.3.
2018
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
27.3.
2018
Dítě se syndromem hyperaktivity v mateřské škole - vzdělávací kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP
Verlag Dashöfer   Praha   1 924 Kč s DPH
27.3.
2018
Inovujeme portfolio dítěte - Mateřská škola v praxi - vzdělávací kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP
Verlag Dashöfer   Praha   1 924 Kč s DPH
27.3.
2018
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
27.3.
2018
Zákoník práce v kostce 2. část
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
29.3.
2018
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
29.3.
2018
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 227 termínů