Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 a změny od roku 2018

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl 14.12.2017.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
KOMPLIKOVANÉ PŘÍPADY PŘI ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ve vazbě na daň z příjmů právnických osob
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
21.12.
2017
Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2018
VOX   Praha   5 770 Kč 
17.1.
19.1.
2018
Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 a od roku 2018 (s přihlédnutím k přechodným ustanovením)
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
29.1.
2018
Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi
VOX   Praha   8 990 Kč 
19.2.
23.2.
2018
Daň z příjmů právnických osob (příklady)
VOX   Praha   2 590 Kč 
21.2.
2018
Účetní uzávěrka roku 2017 na Slovensku očima daňového poradce
VOX   Praha   2 290 Kč 
28.2.
2018
Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona platného pro rok 2018
VOX   Praha   2 390 Kč 
26.3.
2018
Zdaňování ve vztahu k zahraničí
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Specifika obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) v účetnictví a daních
VOX   Praha   2 065 Kč 
10.5.
2018
Daň z příjmů právnických osob, schválené i připravované změny a vybrané problémy
VOX   Praha   2 690 Kč 
14.5.
2018
Komplexní pohled na daňovou soustavu v roce 2018
VOX   Praha   10 930 Kč 
14.5.
18.5.
2018
Účetnictví pro nestátní neziskové organizace
VOX   Praha   4 500 Kč 
15.5.
17.5.
2018
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a v roce 2018
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
16.5.
2018
Daň z příjmů právnických osob 2015 - 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Zdaňování příjmů právnických osob v mezinárodním kontextu – komplexní pohled
VOX   Praha   1 990 Kč 
18.5.
2018
Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese
VOX   Praha   2 090 Kč 
25.5.
2018
Účto a daně aneb školíme se v přírodě – XVI. ročník (Kácov)
VOX   Kácov   5 999 Kč 
23.8.
25.8.
2018

17 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Účastníci budou podrobně seznámeni se změnami v zákoně o DPPO platnými pro rok 2018 a s praktickou aplikací těchto změn na konkrétních případech.

Podrobnější anotace bude doplněna v říjnu 2017.