Praktický výcvik v poskytování první pomoci

Praktický výcvik v poskytování první pomoci Agentura Ámos http://www.agentura-amos.cz/kurz/prvni-pomoc-a-neodkladna-resuscitace/
Pořadatel:
Typ: kurz na míru, kurz
Popis termínu: Kontaktujte pořadatele
Lektor: Tomáš Hochman
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Tomáš Hochman Po absolvování technického vzdělání dlouhodobě působí ve složkách Integrovaného záchranného sboru ČR, kde v pozici instruktora MV školí a vede výcviky příslušníků IZS, úzce spolupracuje s HZS, ZZS a Leteckou službou MV. Je zkušeným lektorem a držitelem certifikátu Manažer vzdělávání dospělých AIVD. Působí jako garant outdoorových aktivit a výcviku poskytování první pomoci a neodkladné resuscitace.
Lektor - kontakt: www.agentura-amos.cz/l...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Permanentně se zvyšující tempo rozvoje společnosti jako celku s sebou přineslo i enormní riziko ohrožení jednotlivce na zdraví či dokonce na životě. Nejedná se přitom zdaleka jen o pracovní proces, kde tato situace může být symptomem nezvládnuté snahy o zvyšování produktivity na úkor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale zdrojem ohrožení může být situace v dopravě nebo při provozování sportovních aktivit. Tady všude je doslova životně důležité ovládat zásady poskytování první pomoci.

Záměr

Seznámit se základními principy zdravovědy, vysvětlit a procvičit základní způsoby poskytování první pomoci  v praktických životních situacích.

Určeno

Vedoucím pracovníkům a zaměstnancům podniků a organizací z výrobních a rizikových úseků, kteří potřebují zvládat techniky poskytování první pomoci  a moci tak lépe provádět školení v rámci BOZP. Současně je vhodný i pro širší laickou veřejnost.

Obsah

  • Úvod do problematiky první pomoci
  • Přístup ke zraněným osobám a osobám v bezvědomí
  • Šokové a ostatní neodkladné stavy, úrazy a obvazové techniky
  • Onemocnění dětského věku, akutní stavy v psychiatrii
  • Neodkladná resuscitace – nácvik praktických postupů a technik
  • Závěrečné přezkoušení získaných znalostí a dovedností

Zakončení kurzu

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Časový průběh

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 15:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.
Kurz je zařazen v sekcích

První pomoc

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích První pomoc
Název      Cena     
Praktický výcvik v poskytování první pomoci
Agentura Ámos     None  
kurz na míru
Školení první pomoci
Motiv P s.r.o.     33 Kč s DPH
e-learning

2 termíny