Pracovněprávní minimum pro vedoucí zaměstnance

Pracovněprávní minimum pro vedoucí zaměstnance Agentura Ámos http://www.agentura-amos.cz/kurz/pracovnepravni-minimum-pro-vedouci-zamestnance/
Pořadatel:
Typ: kurz na míru, kurz
Popis termínu: Kontaktujte pořadatele
Lektor: JUDr. Pavel Jindřich
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Pavel Jindřich Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Byl podnikovým právníkem, od roku 1991 působí v oblasti pracovního práva a personalistiky. Ve společnosti Unilever 15 let zajišťoval přípravu kolektivních smluv, pracovních řádů, vnitřních mzdových a ostatních předpisů v oblasti HR a dále vzorů pracovněprávních dokumentů. Několik let byl vedoucím personálního útvaru výrobní provozovny této firmy Povltavské tukové závody v Nelahozevsi. Od roku 2000 provádí odborná školení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů pro HR a všechny úrovně vedoucích zaměstnanců se zaměřením na jejich praktickou aplikaci v každodenní firemní praxi. Od roku 2006 působí jako odborný poradce a lektor pracovního práva a personalistiky.
Lektor - kontakt: www.agentura-amos.cz/l...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Každodenní praxe vedoucích zaměstnanců přináší zvýšenou potřebu znát a dodržovat základní pravidla platné právní úpravy zákoníku práce a souvisejících právních předpisů jak před vznikem pracovního poměru, tak v jeho průběhu a při jeho skončení. Každý vedoucí zaměstnanec by měl znát i dodržovat hlavní pravidla rozvrhování pracovní doby a doby odpočinku, nařizování a schvalování práce přesčas a určování dovolené a vědět, jak má postupovat při případné kontrole inspekce práce. V rámci semináře bude uvedena řada příkladů z praxe a zodpovězeny dotazy účastníků.

Záměr

Poskytnout komplexní přehled o aplikaci právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky, které mají největší dopad do praxe vedoucích zaměstnanců v podnikatelské sféře a vysvětlit, jak nejlépe prakticky postupovat, aby se zaměstnavatel vyhnul možným pokutám a vedoucí zaměstnanec případnému postihu za porušení svých povinností.

Určeno

Seminář je určen všem vedoucím zaměstnancům v podnikatelské sféře na všech úrovních řízení.

Obsah

 • Postup před vznikem pracovního poměru
 • Vstupní lékařská prohlídka
 • Pracovní smlouva a doporučení před jejím podpisem; Vznik pracovní poměru; Zkušební doba; Pracovní poměr na dobu určitou
 • Návrat z mateřské a rodičovské dovolené
 • Rozvázání pracovního poměru
 • Přehled základních povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců; Možné formy postihu za porušení povinnosti zaměstnance a doporučený postup
 • Odpovědnost za škodu
 • Délka a rozvržení pracovní doby; Přestávka na jídlo a oddech; Odpočinek mezi směnami; Nepřetržitý odpočinek v týdnu; Práce přesčas
 • Čerpání dovolené
 • Překážky v práci na straně zaměstnance
 • Postup při kontrole inspekce práce, práva inspektora
 • Příklady z praxe, zodpovězení dotazů

Zakončení kurzu

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 15:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek), s přestávkou na oběd se neuvažuje.

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.
Kurz je zařazen v sekcích

Manažerské dovednosti , Řízení lidských zdrojů

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Manažerské dovednosti , Řízení lidských zdrojů
Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 20 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   7 990 Kč 
17.3.
5.5.
2018
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 12 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Praha   9 990 Kč 
17.3.
19.5.
2018
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá ve 20 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Šumperk   9 990 Kč 
18.3.
20.5.
2018
Programy zlepšování + DOE
Agentura Ámos     None  
kurz na míru
Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice
VOX   Praha   2 500 Kč 
19.3.
2018
MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE, MOTIVACE A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ - 2denní
STUDIO W   Praha   8 600 Kč 
19.3.
20.3.
2018
Mistr - úroveň III
GRADUA-CEGOS   Plzeň   15 972 Kč s DPH
19.3.
10.4.
2018
Presentation Skills for Managers and Professionals
VOX   Praha   2 390 Kč 
19.3.
2018
Specifika práce HR manažera v mezinárodním prostředí
GRADUA-CEGOS   Praha   4 598 Kč s DPH
19.3.
2018
Dokumentace systému managementu kvality
Agentura Ámos     None  
kurz na míru
Mýty v psychologii a personalistice
Motiv P s.r.o.   Brno   908 Kč s DPH
20.3.
2018
Personalista v roli firemního trenéra
GRADUA-CEGOS   Praha   9 438 Kč s DPH
20.3.
21.3.
2018
Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti
VOX   Praha   4 250 Kč 
20.3.
2018
Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka
VOX   Praha   6 590 Kč 
20.3.
21.3.
2018
ENNEA večery „SEN“
SHINE Leadership   Praha   847 Kč s DPH
21.3.
2018
Kvalita pro mistry v automotive
Agentura Ámos   Pardubice   4 800 Kč 
21.3.
22.3.
2018
Nástroje a techniky řízení projektů
VOX   Praha   6 590 Kč 
21.3.
22.3.
2018
Zákoník práce v kostce 1. část  TOP
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
22.3.
2018
GDPR pro malé firmy a OSVČ. Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
22.3.
2018
Mistr - úroveň I
GRADUA-CEGOS   Brno   15 972 Kč s DPH
22.3.
13.4.
2018
  Stránka 1 z 38   Další
20 z 752 termínů