Nástroje řešení problémů a zlepšování

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura Ámos již proběhl 18.04.2018.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Manažerské dovednosti , Řízení výroby a jakosti, ISO

Název      Cena     
Osobnost a role
Motiv P s.r.o.     666 Kč s DPH
e-learning
Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací
VOX   Praha   6 790 Kč 
23.4.
24.4.
2018
Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu
VOX   Praha   4 250 Kč 
23.4.
2018
Jak zpracovat výstupy z assessment centre a development centre
Motiv P s.r.o.   Praha   12 100 Kč s DPH
23.4.
2018
Kvalita + logistika
Agentura Ámos   Pardubice   4 800 Kč 
23.4.
24.4.
2018
Osobní efektivita – mám vše hotovo
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
23.4.
2018
Přípravný kurz k certifikaci manažera EMS a auditora EMS
GRADUA-CEGOS   Praha   15 609 Kč s DPH
23.4.
26.4.
2018
TPM (Totálně produktivní údržba)
Agentura Ámos   Pardubice   4 800 Kč 
23.4.
24.4.
2018
Asertivita - neříkejte ano, když chcete říci ne
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
24.4.
2018
Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě
VOX   Praha   3 590 Kč 
25.4.
2018
Konzultační seminář k problematice GDPR
Verlag Dashöfer   Praha   12 088 Kč s DPH
25.4.
2018
Novinky v pravopise, stylistice a normě
VOX   Praha   1 990 Kč 
25.4.
2018
Technologie vstřikování plastů
GRADUA-CEGOS   České Budějovice   6 050 Kč s DPH
25.4.
26.4.
2018
Údržba a její řízení - TPM
GRADUA-CEGOS   Hradec Králové   8 954 Kč s DPH
25.4.
26.4.
2018
Asertivita v mezilidských vztazích
Agentura Ámos   Pardubice   4 800 Kč 
26.4.
27.4.
2018
ENNEA večery „SEN“
SHINE Leadership   Praha   847 Kč s DPH
26.4.
2018
Etiketa pro úřednice a úředníky
VOX   Praha   1 900 Kč 
26.4.
2018
Jak mluvíme řečí těla
VOX   Praha   2 450 Kč 
26.4.
2018
Profesionální asistentka – management podpory manažerů
VOX   Praha   6 690 Kč 
26.4.
27.4.
2018
Vedení lidí a osobní rozvoj s enneagramem
SHINE Leadership   Praha   16 940 Kč s DPH
26.4.
27.4.
2018
  Stránka 1 z 33   Další
20 z 644 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Přes veškerou snahu ošetřit výrobní procesy tak, aby nedocházelo k jejich selhávání, může k tomu v praxi docházet. Problémy, chyby a vady jsou nedílnou součástí každého, zejména výrobního procesu. Proto je nezbytné být na správné řešení důsledků, ale zejména příčin těchto problémů připraven. Tento kurz je zaměřen na rozvoj tvůrčích metod a technik efektivního řešení problémů vyplývajících např. z reklamací, externích či interních auditů kvality nebo z požadavků na odstraňování plýtvání a zlepšování procesů.

Záměr

Na modelových příkladech formou workshopů naučit používat techniky efektivního řešení problémů (7 Simplex Tools for Improvement, 5 Why’s, FTA – Factor Tree Analysis, Root Cause Analysis a další).

Určeno

Všem, kteří nesou ve firmách odpovědnost nebo se podílejí na řešení problémů, tedy hlavně pracovníkům útvarů řízení kvality, rozvoje dodavatelů, členům řešitelských týmů a týmů zlepšování, ale i ostatním, kteří se chtějí v této problematice lépe orientovat.

Obsah

  • Jak identifikovat a popsat problém
  • Jak zjistit možné příčiny vzniku a důvody neodhalení problému
  • Techniky hledání kauzálních vztahů
  • Výběr opatření pro okamžitou nápravu
  • Klasifikace nejpravděpodobnějších a kořenových příčin problému
  • Stanovení nápravných a trvalých opatření k zamezení vzniku opakovaných neshod
  • Způsoby sledování a kontroly průběhu implementace či realizace zvoleného řešení
  • Metody vizualizace, používané pro jednotlivé fáze řešení problémů

Zakončení kurzu

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.