Nástroje řešení problémů a zlepšování

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl 15.11.2017 nebo byl zrušen.

Popis kurzu

Přes veškerou snahu ošetřit výrobní procesy tak, aby nedocházelo k jejich selhávání, může k tomu v praxi docházet. Problémy, chyby a vady jsou nedílnou součástí každého, zejména výrobního procesu. Proto je nezbytné být na správné řešení důsledků, ale zejména příčin těchto problémů připraven. Tento kurz je zaměřen na rozvoj tvůrčích metod a technik efektivního řešení problémů vyplývajících např. z reklamací, externích či interních auditů kvality nebo z požadavků na odstraňování plýtvání a zlepšování procesů.

Záměr

Na modelových příkladech formou workshopů naučit používat techniky efektivního řešení problémů (7 Simplex Tools for Improvement, 5 Why’s, FTA – Factor Tree Analysis, Root Cause Analysis a další).

Určeno

Všem, kteří nesou ve firmách odpovědnost nebo se podílejí na řešení problémů, tedy hlavně pracovníkům útvarů řízení kvality, rozvoje dodavatelů, členům řešitelských týmů a týmů zlepšování, ale i ostatním, kteří se chtějí v této problematice lépe orientovat.

Obsah

  • Jak identifikovat a popsat problém
  • Jak zjistit možné příčiny vzniku a důvody neodhalení problému
  • Techniky hledání kauzálních vztahů
  • Výběr opatření pro okamžitou nápravu
  • Klasifikace nejpravděpodobnějších a kořenových příčin problému
  • Stanovení nápravných a trvalých opatření k zamezení vzniku opakovaných neshod
  • Způsoby sledování a kontroly průběhu implementace či realizace zvoleného řešení
  • Metody vizualizace, používané pro jednotlivé fáze řešení problémů

Zakončení kurzu

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.


Kurz je zařazen v sekcích

Manažerské dovednosti , Řízení výroby a jakosti, ISO

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Manažerské dovednosti , Řízení výroby a jakosti, ISO
Název      Cena     
Zákaznická orientace
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Business jako Showbusiness
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Asertivita v praxi
GRADUA-CEGOS   Praha   9 559 Kč s DPH
20.11.
21.11.
2017
Hledání vlastního talentu a jeho využití
VOX   Praha   3 590 Kč 
20.11.
2017
ITIL® 2011 Foundation
Gopas   Praha   17 900 Kč 
20.11.
22.11.
2017
ITIL® 2011 Foundation + certifikační zkouška
Gopas   Praha   23 300 Kč 
20.11.
22.11.
2017
Mistr - úroveň II
GRADUA-CEGOS   Praha   15 246 Kč s DPH
20.11.
19.12.
2017
Statistické metody v kvalitě
Agentura Ámos   Pardubice   6 600 Kč 
20.11.
22.11.
2017
Vytváření a audit systému environmentálního managementu
GRADUA-CEGOS   Praha   18 755 Kč s DPH
20.11.
24.11.
2017
Komunikace pro mistry
Agentura Ámos   Pardubice   4 800 Kč 
21.11.
22.11.
2017
Emoční leadership
SHINE Leadership     66 550 Kč s DPH
22.11.
23.11.
2017
MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní
STUDIO W   Praha   8 600 Kč 
22.11.
23.11.
2017
Vedení pracovního týmu
GRADUA-CEGOS   Praha   13 915 Kč s DPH
22.11.
24.11.
2017
Děti s dyslexií a výuka angličtiny (domácí příprava)
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
HR Konference 2017
Motiv P s.r.o.   Brno   19 360 Kč s DPH
23.11.
2017
Jak myslet jinak (Změna perspektivy)
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Kvalita výrobku a kontrolní plán
Agentura Ámos   Pardubice   4 800 Kč 
23.11.
24.11.
2017
Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky
Verlag Dashöfer   Praha   3 594 Kč s DPH
23.11.
2017
Crisis Communications
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
3 + 1 osvědčené koučovací techniky - praktické techniky pro rozvoj jednotlivce a týmu
top vision   Praha   8 458 Kč s DPH
24.11.
2017
  Stránka 1 z 29   Další
20 z 573 termínů