Kvalita + logistika

Kvalita + logistika Agentura Ámos http://www.agentura-amos.cz/kurz/kvalita-plus-logistika/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  23.04. - 24.04.2018   
Popis termínu: Zpravidla od 9:00 do 17:00.
Cena bez DPH: 4 800 Kč http://www.agentura-amos.cz/kurz/kvalita-plus-logistika/
Popis ceny:
Možnost využití věrnostních slev.
Lektor: Ing. Ludvík Filip
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Ludvík Filip Je absolventem SPŠ stavební v Brně a během svého života prošel pozicemi ve firmách na všech úrovních od dělníka až po ředitele. V roce 2011 ukončil bakalářské vzdělání v oboru Manažerská ekonomika, které v r. 2014 rozšířil o magisterské studium Obchod a marketing. Působí jako poradce, konzultant, lektor, auditor a hodnotitel Národní ceny kvality ČR, přednáší na Vysoké škole finanční a správní Praha předměty Řízení kvality a Řízení podniku. Je držitelem personálního certifikátu Manažer kvality, manažer EMS, Lead auditor kvality a Hodnotitel Národní ceny kvality ČR. Je certifikovaným lektorem dalšího vzdělávání AIVD.
Lektor - kontakt: www.agentura-amos.cz/l...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Logistika je oblast, na které primárně záleží, zda dané produkty budou ve správném čase, na správném místě, v požadovaném množství a kvalitě. Zda tedy kalkulovaný zisk bude mít vytvořen správný základ pro očekávané plnění. Nově zařazený program nabízí účastníkům možnost pochopení principů a zásad správné výrobní praxe v rámci řízení logistiky včetně navazujících činností, které jsou neoddělitelnou součástí logistiky a na něž se ve firmách zapomíná, nebo jsou řízena zcela odděleně bez provázanosti s útvary, které logistiku zajišťují.

Záměr

Poskytnout účastníkům možné postupy pro efektivní řízení toku materiálů a produktů v rámci jejich každodenních pracovních povinností. Současně umožnit pochopení jednotlivých vazeb a vztahů v rámci logistických řetězců, které nejsou omezeny branami firmy, ale sahají daleko za jejich hranice, jak na vstupu, tak i na výstupu. Formou  workshopů s řešením případových studií naučit získané informace správně aplikovat ve výrobní praxi.

Určeno

Pracovníkům firem, kteří se podílejí na jakékoli činnosti v rámci logistického toku. Jedná se tedy o pracovníky všech úrovní, kteří zajišťují kvalitu, nákup, kontrolu, skladování, manipulaci, vychystávání i expedici produktů.

Obsah

Podniková logistika

 • vznik a vývoj logistiky,
 • zasazení logistiky a její význam pro dosažení podnikových cílů,
 • logistický model podniku a jeho začlenění do podnikového systému,
 • komplexní a integrovaný logistický systém.

Nákupní logistika – logistika materiálového zásobování

 • druhy zásob a určení potřebného skladovaného množství,
 • klasifikace zásob a modely řízení zásob,
 • sklady, jejich dělení a určení vhodnosti použití,
 • logistický proces zásobování výroby materiálem.

Výrobní logistika – pohyb materiálu ve výrobním systému

 • zásoby ve výrobním systému,
 • logistický přístup k plánování a řízení výroby,
 • systémy pro řízení pohybu zásob ve výrobním procesu – KANBAN a jiné,
 • materiálové toky ve výrobním systému, jejich mapování a hodnocení,
 • spojitost a vazby materiálového a informačního toku ve výrobě.

Logistika distribuce hotových výrobků

 • distribuce hotových výrobků na základě systémů řízení výrobků – JIT,
 • sekvenční dodávky zákazníkovi – přínosy a rizika,
 • vazby sekvenčních dodávek na velikost zásob,
 • systém distribuce a dopravy.

Hodnocení a kvantifikace logistických procesů

 • základní parametry a metody hodnocení logistických procesů a operací,
 • logistický přístup k přípravě výroby a jeho hodnocení,
 • prostorové uspořádání výrobního systému a logistický přístup k plánování a řízení výroby,
 • kvantifikace logistických procesů.

Zakončení kurzu

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

Další samostatná školení v oboru „Logistika“ umožní prohloubit dosavadní získané znalosti. Možná témata:

– Logistika skladování – 1 den

– Logistika řízení zásob – 2 dny

– Štíhlá logistika – 2 dny

– Kvalita v logistice – 1 den

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.
Kurz je zařazen v sekcích

Manažerské dovednosti , Logistika , Řízení výroby a jakosti, ISO

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Manažerské dovednosti , Logistika , Řízení výroby a jakosti, ISO
Název      Cena     
Interní auditor IATF 16949
GRADUA-CEGOS   Praha   7 865 Kč s DPH
22.3.
23.3.
2018
Mistr - úroveň I
GRADUA-CEGOS   Brno   15 972 Kč s DPH
22.3.
13.4.
2018
MOTIVACE - jak získat zájem zaměstnanců a zvýšit jejich výkonnost
STUDIO W   Praha   4 300 Kč 
22.3.
2018
Mýty v psychologii a personalistice
Motiv P s.r.o.     908 Kč s DPH
22.3.
2018
Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě
VOX   Praha   3 590 Kč 
23.3.
2018
Jak na efektivní time management a stress management
VOX   Praha   3 790 Kč 
23.3.
2018
SPC a ZPŮSOBILOST
Agentura Ámos   Pardubice   2 800 Kč 
23.3.
2018
Strategický nákup
ICT Pro   Brno   5 400 Kč 
23.3.
2018
Jak realizovat assessment centre a development centre
Motiv P s.r.o.   Praha   12 100 Kč s DPH
26.3.
2018
Kompetentní manažer - rozvoj manažerských dovedností - cyklus II
GRADUA-CEGOS   Praha   59 290 Kč s DPH
26.3.
14.6.
2018
Moderní leadership aneb proč benefity nestačí
VOX   Praha   2 900 Kč 
26.3.
2018
Štíhlá logistika
GRADUA-CEGOS   Plzeň   9 075 Kč s DPH
26.3.
27.3.
2018
Uspějte ve své první manažerské funkci - nastartujte svoji kariéru - cyklus I
GRADUA-CEGOS   Praha   50 820 Kč s DPH
26.3.
12.6.
2018
Začínám v manažerské pozici - co Vás čeká a jakých chyb se vyvarovat
EDUZONE-CZ   Praha   10 866 Kč s DPH
26.3.
27.3.
2018
Referenční networking
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám
ICT Pro   Brno   7 200 Kč 
27.3.
28.3.
2018
Leadership
ICT Pro   Brno   13 900 Kč 
27.3.
29.3.
2018
Leadership Communication
ICT Pro   Brno   8 400 Kč 
27.3.
28.3.
2018
Leadership I.
ICT Pro   Brno   6 100 Kč 
27.3.
28.3.
2018
Leadership I.
ICT Pro   Praha   6 100 Kč 
27.3.
28.3.
2018
  Stránka 1 z 41   Další
20 z 807 termínů