FMEA (Analýza rizik)

FMEA (Analýza rizik) Agentura Ámos http://www.agentura-amos.cz/kurz/fmea-analyza-rizik/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.06.2018   
Popis termínu: Zpravidla od 9:00 do 17:00.
Cena bez DPH: 2 800 Kč http://www.agentura-amos.cz/kurz/fmea-analyza-rizik/
Popis ceny:
Možnost využití věrnostních slev.
Lektor: Ing. Jan Matuský
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Jan Matuský Po absolvování vysokoškolského technického vzdělání působil jako odborný asistent na KOM FS Technické univerzity v Liberci, kde současně vedl metrologickou laboratoř a byl členem Akademického senátu FS TUL. Působí jako poradce a certifikovaný lektor, konzultant a auditor QMS a štíhlé výroby. Je vedoucím odborné skupiny ČSJ Metrologie. Absolvoval řadu odborných kurzů, je držitelem certifikátu Manažer kvality, auditor kvality, lektor-konzultant IV. stupně a poradce systému managementu, auditor procesu 6.3 a Kaisen Basic. Je certifikovaným lektorem dalšího vzdělávání AIVD. Ve své odborné praxi se zaměřuje zejména na řízení kvality, metrologii, statistické aplikace a štíhlou výrobu.
Lektor - kontakt: www.agentura-amos.cz/l...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Management rizik je v dnešní době plnoprávná moderní disciplína, patřící do oblasti manažerských znalostí a dovedností. S ohledem na stále se zpřísňující legislativní podmínky podnikání se management rizik stal dokonce jedním ze základních nástrojů manažerského rozhodování. Praxe ukazuje, že podcenění této disciplíny může vést k vysokým finančním ztrátám a v extrémních případech i k přerušení kontinuity podnikání. Cílem aplikace nástrojů managementu rizik je dosáhnout „akceptovatelného rizika“ za předpokladu co možná nejnižších nákladů. Management rizik nabývá na stále větším významu i v návaznosti na uplatnění právních předpisů v oblasti bezpečnosti výrobků.

Jelikož řada požadavků integrovaných systémů managementu požaduje minimalizaci zvláště technologických rizik, je přirozenou snahou dostat tato rizika pod kontrolu a cíleně je v podniku řídit. Tento základní argument však vede k otázce definování míry přijatelnosti. Tato míra je natolik subjektivní, že se neobejdeme bez aplikace některé ze známých a popsaných metod managementu rizik. Tou v praxi nejrozšířenější je FMEA – Analýza příčin neshod a jejich následků (Fehler Möglichkeits und Einfluss Analyse, Failure Mode and Effects Analysis).

Záměr

Vysvětlit princip metody FMEA jako nejrozšířenějšího nástroje managementu rizik ve výrobní praxi a naučit tuto metodu prakticky aplikovat.

Určeno

Manažerům kvality a pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, pracovníkům technické přípravy výroby, konstruktérům a vývojářům, vedoucím pracovníkům výrobních úseků i všem ostatním, kteří mohou přicházet v úvahu při spolupráci na týmové tvorbě FMEA v organizacích.

Obsah

  • Základní princip metody FMEA
  • Požadavky na týmovou součinnost při tvorbě FMEA
  • Vazby mezi různými typy analýz rizik
  • Postupné kroky při analýze FMEA procesu
  • Nejdůležitější vazby na ostatní technickou dokumentaci
  • Postup a metodologie hodnocení rizik
  • Mechanismus návrhu opatření vedoucích k optimalizaci a řízení rizika
  • Způsob revize FMEA a náměty pro zavedení systému „učení se“
  • Workshop: Ilustrativní příklady praktických aplikací metody FMEA

Zakončení kurzu

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.
Kurz je zařazen v sekcích

Manažerské dovednosti , Řízení výroby a jakosti, ISO

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Manažerské dovednosti , Řízení výroby a jakosti, ISO
Název      Cena     
Interní auditor IATF 16949
GRADUA-CEGOS   Praha   7 865 Kč s DPH
22.3.
23.3.
2018
Mistr - úroveň I
GRADUA-CEGOS   Brno   15 972 Kč s DPH
22.3.
13.4.
2018
MOTIVACE - jak získat zájem zaměstnanců a zvýšit jejich výkonnost
STUDIO W   Praha   4 300 Kč 
22.3.
2018
Mýty v psychologii a personalistice
Motiv P s.r.o.     908 Kč s DPH
22.3.
2018
Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě
VOX   Praha   3 590 Kč 
23.3.
2018
Jak na efektivní time management a stress management
VOX   Praha   3 790 Kč 
23.3.
2018
SPC a ZPŮSOBILOST
Agentura Ámos   Pardubice   2 800 Kč 
23.3.
2018
Strategický nákup
ICT Pro   Brno   5 400 Kč 
23.3.
2018
Jak realizovat assessment centre a development centre
Motiv P s.r.o.   Praha   12 100 Kč s DPH
26.3.
2018
Kompetentní manažer - rozvoj manažerských dovedností - cyklus II
GRADUA-CEGOS   Praha   59 290 Kč s DPH
26.3.
14.6.
2018
Moderní leadership aneb proč benefity nestačí
VOX   Praha   2 900 Kč 
26.3.
2018
Uspějte ve své první manažerské funkci - nastartujte svoji kariéru - cyklus I
GRADUA-CEGOS   Praha   50 820 Kč s DPH
26.3.
12.6.
2018
Začínám v manažerské pozici - co Vás čeká a jakých chyb se vyvarovat
EDUZONE-CZ   Praha   10 866 Kč s DPH
26.3.
27.3.
2018
Referenční networking
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzám
ICT Pro   Brno   7 200 Kč 
27.3.
28.3.
2018
Leadership
ICT Pro   Brno   13 900 Kč 
27.3.
29.3.
2018
Leadership Communication
ICT Pro   Brno   8 400 Kč 
27.3.
28.3.
2018
Leadership I.
ICT Pro   Brno   6 100 Kč 
27.3.
28.3.
2018
Leadership I.
ICT Pro   Praha   6 100 Kč 
27.3.
28.3.
2018
Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život
VOX   Praha   4 250 Kč 
27.3.
2018
  Stránka 1 z 36   Další
20 z 706 termínů