Bezpečný výrobek

Bezpečný výrobek Agentura Ámos http://www.agentura-amos.cz/kurz/bezpecny-vyrobek/
Pořadatel:
Typ: kurz na míru, kurz
Popis termínu: Kontaktujte pořadatele
Lektor: Ing. Jaroslav Rajlich
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Jaroslav Rajlich Po absolvování Vojenské technické akademie v Brně působil jako vysokoškolský pedagog na katedrách obrábění a dílenských měření technik v Brně a v Káhiře. Od roku 1971 vykonával řadu odborných a řídících funkcí ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně. Je členem prezidia AAAO a předsedou stálé komise pro vzdělávání. Specializuje se na problematiku komunitárního práva s akcentem na legislativu, upravující ochranu tzv. oprávněného zájmu.
Lektor - kontakt: www.agentura-amos.cz/l...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Každá úspěšně fungující firma by měla znát legislativní požadavky, týkající se tzv. ochrany oprávněného (veřejného) zájmu a v každodenní praxi se jimi řídit. Ochranou oprávněného zájmu se rozumí, že její výrobky jsou bezpečné – nemají při svém provozu negativní vliv na život a zdraví osob, nemovitý a movitý majetek a životní prostředí. Kurz je určen především pracovníkům výrobních podniků s akcentem na dodavatele automobilového průmyslu.

Záměr

Poskytnout účastníkům kurzu základní orientaci v problematice, vysvětlit jim požadavky legislativy EU (tzv. komunitárního práva) a legislativy ČR v oblasti ochrany oprávněného zájmu a uvést možná nebezpečí, vyplývající z jejich nedodržování.

Určeno

Střednímu i vrcholovému managementu malých a středních výrobních podniků, pracovníkům odpovědným ve výrobních firmách za danou oblast.

Obsah

 • Nejdůležitější instituce EU, primární a sekundární právo EU
 • Akty sekundárního práva EU – nařízení, rozhodnutí, doporučení a směrnice
 • Přehled legislativních úprav EU a ČR v oblasti ochrany veřejného zájmu
 • Jednotný vnitřní trh EU a jeho čtyři svobody, technické překážky mezinárodního obchodu
 • Volný pohyb průmyslových výrobků a posuzování shody – zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění
 • Všeobecná bezpečnost výrobků – zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů
 • Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku – zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem vč. novelizace
 • Ochrana spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
 • Specifika dodavatelů automobilového průmyslu:
  – systémy homologace motorových vozidel, jejich částí a příslušenství
  – díly zvláštního významu (tzv. „D – díly“)
  – určování a řízení zvláštních znaků
 • Výměna zkušeností, diskuse a zodpovězení dotazů účastníků kurzu

Zakončení kurzu

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 14:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.
Kurz je zařazen v sekcích

Manažerské dovednosti , Řízení výroby a jakosti, ISO

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Manažerské dovednosti , Řízení výroby a jakosti, ISO
Název      Cena     
Programy zlepšování + DOE
Agentura Ámos     None  
kurz na míru
Jak říkat "ne" a jak si vymezit hranice
VOX   Praha   2 500 Kč 
19.3.
2018
MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE, MOTIVACE A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ - 2denní
STUDIO W   Praha   8 600 Kč 
19.3.
20.3.
2018
Mistr - úroveň III
GRADUA-CEGOS   Plzeň   15 972 Kč s DPH
19.3.
10.4.
2018
Požadavky na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 a související požadavky
GRADUA-CEGOS   Praha   18 755 Kč s DPH
19.3.
23.3.
2018
Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016
GRADUA-CEGOS   Praha   3 751 Kč s DPH
19.3.
2018
Presentation Skills for Managers and Professionals
VOX   Praha   2 390 Kč 
19.3.
2018
Přípravný kurz k certifikaci manažera EMS a auditora EMS
GRADUA-CEGOS   Praha   48 884 Kč s DPH
19.3.
25.5.
2018
Dokumentace systému managementu kvality
Agentura Ámos     None  
kurz na míru
Komunikace pro mistry ve výrobě aneb "aby to šlapalo"
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
20.3.
2018
Mýty v psychologii a personalistice
Motiv P s.r.o.   Brno   908 Kč s DPH
20.3.
2018
Technologie vstřikování plastů
GRADUA-CEGOS   Praha   6 050 Kč s DPH
20.3.
21.3.
2018
Účinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti
VOX   Praha   4 250 Kč 
20.3.
2018
Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka
VOX   Praha   6 590 Kč 
20.3.
21.3.
2018
ENNEA večery „SEN“
SHINE Leadership   Praha   847 Kč s DPH
21.3.
2018
Kvalita pro mistry v automotive
Agentura Ámos   Pardubice   4 800 Kč 
21.3.
22.3.
2018
Management rizik
GRADUA-CEGOS   Praha   3 993 Kč s DPH
21.3.
2018
Nástroje a techniky řízení projektů
VOX   Praha   6 590 Kč 
21.3.
22.3.
2018
Zákoník práce v kostce 1. část  TOP
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
22.3.
2018
GDPR pro malé firmy a OSVČ. Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
22.3.
2018
  Stránka 1 z 37   Další
20 z 724 termínů