Poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řádu

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Název      Cena     
Aktuality ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Rodinné právo v novém občanském zákoníku
INTEGRA CENTRUM     600 Kč s DPH
e-learning
Právní minimum pro začínající podnikatele
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
19.8.
2019
Efektivní asistentka - dvoudenní rozšířený kurs  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   7 853 Kč s DPH
22.8.
23.8.
2019
Novela inkluzivní vyhlášky ve školním roce 2019/2020 a její dopady na pozici asistenta pedagoga  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   2 771 Kč s DPH
30.8.
2019
Marketingový specialista - efektivní strategie, nové trendy a nástroje marketingu
Verlag Dashöfer   Praha   18 138 Kč s DPH
3.9.
24.9.
2019
Reforma financování škol
Verlag Dashöfer   Olomouc   3 618 Kč s DPH
5.9.
2019
Veřejné zakázky pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   4 102 Kč s DPH
9.9.
2019
Veřejné zakázky - intenzivní vzdělávací kurz pro zadavatele
Verlag Dashöfer   Brno   18 138 Kč s DPH
10.9.
13.9.
2019
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
10.9.
2019
Veřejné zakázky - praktické důsledky po novele v roce 2015
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
12.9.
2019
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
12.9.
2019
Účetnictví společenství vlastníků jednotek
Verlag Dashöfer   Praha   5 917 Kč s DPH
12.9.
2019
Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky
Verlag Dashöfer   Praha   3 739 Kč s DPH
12.9.
2019
Účetnictví SVJ pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   3 739 Kč s DPH
12.9.
2019
Novela inkluzivní vyhlášky ve školním roce 2019/2020 a její dopady na pozici asistenta pedagoga
Verlag Dashöfer   Olomouc   2 771 Kč s DPH
13.9.
2019
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
13.9.
2019
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
13.9.
2019
Šikana ve škole - praktické rady pro rodiče
Verlag Dashöfer   Praha   2 529 Kč s DPH
16.9.
2019
  Stránka 1 z 11   Další
20 z 216 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou práva na informace, a to se zaměřením na oblast územního plánování a stavebního řádu, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění posledních novel. Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řádu. Předmětná právní úprava je sice legislativně stručná, avšak o to více aplikačně obtížná, se spoustou nejasností a výkladových otázek. Seminář si tak klade za cíl usnadnění správného vyřizování žádostí o poskytování informací prostřednictvím podání komplexního přehledu této problematiky, kladení důrazu na vzájemné vazby mezi jednotlivými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. a řešení nejrůznějších aplikačních problémů z této oblasti. Problematika bude také názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou.

Cílovou skupinou jsou úředníci dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb.

Program semináře:

 • Právní úprava práva na informace ve vazbě na stavební zákon, základní orientace v relevantních právních předpisech
 • Okruh subjektů povinných poskytovat informace - v podmínkách územních samosprávných celků
 • Pojem informace - včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací
 • Působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu - určení toho, kdy žádost vyřídit jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu
 • Problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům a neúčastníkům řízení, poskytování kopií projektové dokumentace stavby – rozdílný postup dle § 38 správního řádu a dle informačního zákona
 • Omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace, důraz na ochranu osobních údajů dle GDPR ve vazbě na informační zákon
 • Vyřizování žádostí o poskytnutí informací
  • žadatel a způsob podání žádosti
  • náležitosti žádosti
  • vady žádosti a způsoby jejich odstranění
  • lhůty pro vyřízení žádosti
  • jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti
  • opakované žádosti
  • šikanózní žádosti
 • Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
 • Úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 • Diskuse, dotazy