Zákon o zadávaní veřejných zakázek

Zákon o zadávaní veřejných zakázek INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-906
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  27.10.2017   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 404 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-906
Cena s DPH: 1 700 Kč
Lektor: Mgr. Martin Budiš
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s právní úpravou dvou nejčastějších druhů zadávacích řízení – otevřeného a zjednodušeného podlimitního řízení. Získají také veškeré potřebné znalosti pro úspěšné zadávání veřejných zakázek a schopnost správné analýzy organizace zadávacích řízení, naučí se minimalizovat riziko porušení zákona.

Posluchači budou uvedeni do problematiky veřejných zakázek z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a osvojí si základní pojmy, které se v rámci těchto zadávacích řízení vyskytují, způsoby zahájení, minimálními zákonné lhůty v průběhu řízení a také odlišnosti týkající se způsobu prokazování splnění kvalifikace.

V rámci semináře si účastníci projdou celý průběh zadávacího řízení, od přípravy zadávací dokumentace, vyplnění formulářů, povinných dokumentů zpracovávaných v průběhu řízení až po ukončení řízení. Seznámí se rovněž s jednotlivými dokumenty, které má zadavatel povinnost z pohledu zákona zpracovat. Posluchači budou upozorněni na rozsah možných požadavků na kvalifikaci a způsob jejich prokazování a budou obeznámeni s postupy při otevírání, posuzování a hodnocení nabídek.

Program semináře:

 • Základní principy zákona č. 134/2016 Sb. a přechodná ustanovení
 • Základní pojmy, druhy veřejných zakázek a zadávacích řízení, finanční limity
 • Otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení
 • Porovnání průběhu zadávacího řízení
 • Způsob zahájení zadávacího řízení
 • Nastavení správných lhůt v rámci zadávacího řízení
 • Náležitosti zadávací dokumentace – příklad nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií, lhůt a dalších požadavků zadavatele
 • Způsob prokazování kvalifikace a jeho odlišnosti mezi oběma zadávacími řízeními
 • Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
 • Povinné formuláře uveřejňované v rámci otevřeného řízení
 • Souhrn dokumentů, které zákon povinně ukládá zadavateli v průběhu zadávacího řízení vyhotovit
 • Ukončení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, zvláštní instituty
 • Dotazy, diskuzeVšechny termíny konání kurzu

 • 20.10.2017 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 26.10.2017 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 27.10.2017 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň

Kurz je zařazen v sekcích

Neziskové organizace , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Neziskové organizace , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
VOX   Praha   1 975 Kč 
23.10.
2017
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
24.10.
2017
Ochrana osobních údajů zaměstnanců v praxi
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
24.10.
2017
Ochrana osobních údajů zaměstnanců ve světle GDPR
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč s DPH
24.10.
2017
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
24.10.
2017
Stavební zákon ve vazbě na novelu zavádějící nové principy povolovacích režimů s účinností od 1. 1. 2018
VOX   Praha   2 090 Kč 
24.10.
2017
Vidimace a legalizace
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
24.10.
2017
Využití sociálních sítí pro váš byznys
VOX   Praha   3 590 Kč 
24.10.
2017
Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí včetně aktuální rozhodovací praxe
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
25.10.
2017
Veřejné zakázky pro mírně pokročilé
Verlag Dashöfer   Praha   3 981 Kč s DPH
25.10.
2017
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
26.10.
2017
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
26.10.
2017
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
26.10.
2017
Velká novela stavebního zákona – zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
26.10.
2017
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy ve správním řízení
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
26.10.
2017
Zákon o registru smluv - praktické tipy a první zkušenosti
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
26.10.
2017
Zákon o zadávaní veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč s DPH
26.10.
2017
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
27.10.
2017
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
27.10.
2017
Zákon o zadávaní veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 700 Kč s DPH
27.10.
2017
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 135 termínů
Kurzy na e-mail       Kontakty             Facebook
Copyright © 2017  studium.cz