Zákon o majetku státu

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Agentura BOVA již proběhl 07.12.2017.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo

Název      Cena     
Zákon o majetku státu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
29.5.
2018

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Odborný program semináře:
Charakteristika hospodaření s majetkem státu
   - struktura právní úpravy
   - organizační složky státu a státní organizace
   - sjednocení příslušnosti hospodařit u pozemků a staveb ve vlastnictví státu
   - základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu
Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi
   - centrální registr administrativních budov
   - nakládání s nepotřebným majetkem v rámci státu
Majetkoprávní dispozice uskutečňované s nestátními subjekty
   - nabývání majetku pro stát a užívání cizího majetku státem
   - převody vlastnictví, zatěžování majetku státu věcnými právy, užívání státního majetku nestátními subjekty
   - režim pohledávek a závazků
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků