Zákon o registru smluv a jeho praxe

Zákon o registru smluv a jeho praxe Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMRGS&wa=www17studium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  12.12.2018   
Místo: Praha
Cena bez DPH: 3 590 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMRGS&wa=www17studium
Cena s DPH: 4 344 Kč
Lektor: JUDr. Dušan Srp Ph.D. , Ing. Pavel Tesař
Více informací o kurzu
Lektor - profil: JUDr. Dušan Srp Ph.D.

advokát, pracuje jako právník a Data Protection Officer ve skupině Allianz v ČR.

Profesní životopis

2000 Člen České...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Pavel Tesař

Projektový manažer, business analytik a konzultant v oboru ICT. Zkušenosti sbírá od roku 1992 na různých pozicích v českých i mezinárodních firmách. Od roku 2008 pracuje jako externí konzultant, business analytik a projektový...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

K 1.7.2017 nastávají závažné následky porušení zákona o registru smluv v podobě odložení účinnosti smluv a případné neplatnosti smluv při nedodržení zákona. Seminář reaguje na očekávanou novelu zákona o registru smluv. V první části semináře se účastníci seznámí s problematikou registrace smluv upravenou zákonem o registru smluv, a to z právního pohledu. Bude podrobně probrán obsah zákona, vysvětleno, kterých subjektů a jakých dokladů se registrace týká a kterých dokladů či informací naopak ne, a dále jakým způsobem registraci řádně provést. Seminář se v nutném rozsahu dotkne problematiky uzavírání smluv a svobodného přístupu k informacím. V druhé části semináře se účastníci podrobně seznámí s informačním systémem registru smluv v praxi.

K 1.7.2017 nastávají závažné následky porušení zákona o registru smluv v podobě odložení účinnosti smluv a případné neplatnosti smluv při nedodržení zákona.

V první části semináře se účastníci seznámí s problematikou registrace smluv upravenou zákonem o registru smluv, a to z právního pohledu. Bude podrobně probrán obsah zákona, vysvětleno, kterých subjektů a jakých dokladů se registrace týká a kterých dokladů či informací naopak ne, a dále jakým způsobem registraci řádně provést. Seminář se v nutném rozsahu dotkne problematiky uzavírání smluv a svobodného přístupu k informacím.

Seminář reaguje na očekávanou novelu zákona o registru smluv.

Přednášející čerpá ze známých právních výkladů zákona, metodických dokumentů ministerstva vnitra, odborných článků a stanovisek, stanovisek orgánů státní správy např. ÚOOÚ, ÚOHS, MF, MMR, MV a své advokátní a publikační praxe.

V druhé části semináře se účastníci podrobně seznámí s informačním systémem registru smluv v praxi.

Pro koho je seminář určen:

- zaměstnanci subjektů státní správy a právnických osob, které podléhají povinnosti uveřejňovat smlouvy v registru, jejichž pracovním úkolem je zveřejňování dokumentů či obecně smluvní agenda

- vedoucí pracovníci

- kdokoli, kdo se chce podrobně a uceleně seznámit problematikou registru smluv

Obsah Semináře:

JUDr. Dušan Srp, PhD.

 • úvod
 • zákon o registru smluv, důvody jeho přijetí, sledované cíle
 • novela zákona ZRS č. 249/2017 Sb., sněmovní tisk č. 699 , senátní tisk č. 79, konečné znění novely
 • předmět úpravy a základní pravidla zákona
 • bližší exkurs do smluvního práva, předsmluvní odpovědnost, uzavírání smluv, forma, obsah, neplatnost
 • které dokumenty jsou uveřejňované (smlouvy, formulářové smlouvy, dodatky a změny smlouvy, objednávky, smluvní přílohy, VOP, budoucí a rámcové smlouvy, aj.)
 • povinné subjekty
 • výjimky z povinnosti uveřejnění
 • bližší exkurs k informacím, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, i s přihlédnutím k budoucím pravidlům GDPR od května 2018
 • registr smluv
 • uveřejnění smlouvy
 • otevřený a strojově čitelný formát
 • metadata
 • komunikace se správcem registru
 • ochrana obchodního tajemství, oprava záznamu, znečitelnění
 • chyby při zveřejnění
 • účinnost smlouvy, následky (ne)uveřejnění

Ing. Pavel Tesař

Informační systém registru smluv v praxi

 • Rozhraní pro odesílání zpráv
 • Přehled povolených operací
 • Jak se smlouvy zveřejňují
 • Odpovědi systému
 • Detaily smluv – metadata
 • Otevřený a strojově čitelný formát
 • Provázanost s profilem veřejného zadavatele
 • Časté chyby zveřejnění
 • Plánované úpravy


Dotazy a diskuse průběžně a na závěr semináře.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 12.15 – přestávka s občerstvením

12.15 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)
Kurz je zařazen v sekcích

Občanské a obchodní právo , Manažerské dovednosti , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Občanské a obchodní právo , Manažerské dovednosti , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Jaká jsou naše dilemata
Motiv P s.r.o.   Brno   908 Kč s DPH
25.9.
2018
TRÉNOVÁNÍ MOZKU - memory jogging
STUDIO W   Praha   4 300 Kč 
25.9.
2018
Zákon o odpadech a zákon o obalech - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady
PROFESIM   Olomouc   1 650 Kč 
25.9.
2018
Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
26.9.
2018
ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ
STUDIO W   Praha   4 300 Kč 
26.9.
2018
Zvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou
VOX   Praha   3 790 Kč 
26.9.
2018
Jaká jsou naše dilemata
Motiv P s.r.o.     908 Kč s DPH
27.9.
2018
Efektivní asistentka manažera
ICT Pro   Brno   5 900 Kč 
1.10.
2018
Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě
VOX   Praha   6 990 Kč 
1.10.
2.10.
2018
Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení, efektivní učení, trénink paměti
VOX   Praha   6 790 Kč 
1.10.
2.10.
2018
Komunikační MMA umění
VOX   Praha   3 790 Kč 
1.10.
2018
Jak vést pracovní týmy a zvyšovat jejich potenciál 2
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
Mistr - úroveň II
GRADUA-CEGOS   Hradec Králové   15 972 Kč s DPH
2.10.
25.10.
2018
Dvoudenní seminář: Společné jmění manželů a spoluvlastnictví
BOVA   Praha   5 680 Kč s DPH
3.10.
4.10.
2018
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
3.10.
2018
Právo na sociálních sítích
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
3.10.
2018
Společenství vlastníků jednotek - účetnictví, hospodaření a daně
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 600 Kč s DPH
3.10.
2018
Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání včetně aktuální rozhodovací praxe NS
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
3.10.
2018
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI - komplexní výklad - 2denní
STUDIO W   Praha   6 400 Kč 
3.10.
4.10.
2018
Projektové řízení
Motiv P s.r.o.     333 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 32   Další
20 z 634 termínů