Zákon o finanční kontrole v roce 2017

Zákon o finanční kontrole v roce 2017 INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-o-financni-kontrole-v-roce-2017-874
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.11.2017   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 570 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-o-financni-kontrole-v-roce-2017-874
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Ing. Hana Juráňová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře zaměřeného na vnitřní kontrolní systém je seznámit účastníky s procesy řídící kontroly a interního auditu. Teoretický výklad bude doprovázen mnoha příklady z praxe.

Program semináře:

 • Legislativní rámec v roce 2017 - Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004
 • Informace o stavu nově připravovaného Zákona o vnitřní kontrole, který měl nahrazovat Zákon o finanční kontrole.
 • Informace MVČR
 • Zákon o finanční kontrole
  • vymezení pojmů
  • obecná formulace finanční kontroly
  • cíle finanční kontroly
  • organizační zajištění finanční kontroly
 • Veřejnosprávní kontrola
  • Zákon o kontrole (nahrazující zákon o státní kontrole)
  • Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, důležité změny v návaznosti na legislativu roce 2017
  • Postavení poskytovatele dotací ze SR i z rozpočtu ÚSC a postavení příjemce těchto transferů v roce 2017
  • VSK u zřízených příspěvkových organizací
 • Vnitřní kontrolní systém
  • povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
  • předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
  • záznam o kontrole
  • praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky
  • příklad řídící kontroly u výdajů
  • příklad řídící kontroly u příjmů
 • Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic.
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
 • Shrnutí, workshop, závěrVšechny termíny konání kurzu

 • 30.05.2017 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 09.06.2017 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 22.09.2017 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 13.10.2017 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 03.11.2017 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 10.11.2017 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle

Kurz je zařazen v sekciích

Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje
Kontakty             Facebook
Copyright © 2017  studium.cz